Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Законодавство про доступ до інформації >


>


Наказ ЛМ від 13.12.11 № 914 "Про затвердження Порядку опрацювання запитів на публічну інформацію в Луганській митниці"

Наказ ЛМ від 13.12.11 № 914 "Про затвердження Порядку опрацювання запитів на публічну інформацію в Луганській митниці"

Печать E-mail
(2 голосов)
03.01.2012 р.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

           13.12.2011                                                                                                    №  914     

Луганськ
 
 
Про затвердження Порядку опрацювання
запитів на публічну інформацію
в Луганській митниці
 
 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», наказу Державної митної служби України від 02.12.2011 № 1020 «Про затвердження Порядку опрацювання запитів на публічну інформацію в Державній митній службі України»
 
 
Н А К А З У Ю:
 
 
1. Затвердити Порядок опрацювання запитів на публічну інформацію в Луганській митниці (далі – Порядок), що додається.
 
2. Відповідальність за виконання вимог Порядку покласти на керівників структурних підрозділів Луганської митниці.
 
3. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Малоросіяновій Т.Ю. довести цей наказ до структурних підрозділів митниці.
 
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
 
Начальник митниці                                                                                С.М.Попазогло
 
 
                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Луганської митниці
13.12.2011 № 914
 
 
Порядок
опрацювання запитів на публічну інформацію
в Луганській митниці
 
І. Загальні положення
 
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та наказу Луганської митниці від 11.07.2011 № 431 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію в Луганській митниці».
 
1.2. Порядок визначає процедуру реєстрації, розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на публічну інформацію, які надходять до Луганської митниці відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
1.3. Обмеження доступу до інформації, розпорядником якої є Луганська митниця, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
1.4. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію в Луганській митниці здійснюється у випадках, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
1.5. Зберігання запитів на публічну інформацію та відповідей на них здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 № 747 (зі змінами), та Порядку розгляду звернень та особистого прийому громадян у Державній митній службі України, інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях, затвердженого наказом Держмитслужби України від 14.09.2009 № 855 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за № 935/16951 (зі змінами).
 
ІІ. Опрацювання запитів на публічну інформацію, що надходять на ім’я начальника Луганської митниці, його заступників або знеособлені до Луганської митниці
 
2.1. Письмові запити на публічну інформацію, що надходять поштою, електронною поштою, факсом або надаються особисто від фізичних, юридичних осіб, громадян без статусу юридичної особи, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, приймаються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення Луганської митниці, реєструються в установленому порядку за допомогою ПІК «Канцелярія» із доповненням до реєстраційного номеру абревіатури «ПІ» та передаються на розгляд керівництву митниці у день надходження такого запиту.
 
2.2. Усні запити на публічну інформацію, які подаються громадянами під час особистого прийому громадян керівництвом Луганської митниці, приймаються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення та оформлюються за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію в Луганській митниці, затвердженого наказом Луганської митниці від 11.07.2011 № 431.
 
2.3. Розгляд керівництвом Луганської митниці запитів на публічну інформацію здійснюється у день їх реєстрації.
 
2.4. Відповідно до резолюції керівництва Луганської митниці запити на публічну інформацію передаються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення до структурних підрозділів митниці (далі відповідальні виконавці) не пізніше наступного робочого дня з дати реєстрації відповідного запиту з одночасним переданням копій цих запитів головному інспектору зв’язків з громадськістю.
 
2.5. Відповідальні виконавці опрацьовують запити на публічну інформацію, готують та оформлюють відповіді та, у разі необхідності, додаткові інформаційні матеріали та забезпечують надання відповіді у строки, передбачені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у спосіб, визначений запитувачем у запиті (на поштову адресу, на електронну адресу, телефаксом або за телефоном).
 
2.6. У разі, якщо запитувана інформація не відповідає вимогам статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідальний виконавець у п’ятиденний строк надає запитувачу проміжну відповідь із обґрунтуванням про невідповідність запитуваної інформації вищезазначеним вимогам, після чого надає остаточну відповідь у визначений законодавством термін.
 
2.7. У разі, якщо запитувана інформація не відповідає вимогам статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», але відповідальний виконавець має можливість надати остаточну відповідь запитувачу протягом п’яти робочих днів без проміжної відповіді, ця відповідь обов’язково має містити обґрунтування про невідповідність запитуваної інформації вищезазначеним вимогам.
 
2.8. Одночасно із наданням проміжної або остаточної відповіді відповідальний виконавець (шляхом надання копії відповіді) повідомляє про це головного інспектора зв’язків з громадськістю.
 
2.9. Відповіді на інформаційні запити, які не містять публічну інформацію, реєструються в ПІК «Канцелярія» без доповнення до реєстраційного номеру абревіатури «ПІ». Одночасно, посадова особа відділу організаційного та документального забезпечення, що здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, заносить в графу «примітки» реєстраційно-контрольної картки запитів на публічну інформацію слова «не публічна інформація».
 
2.10. Підписані керівництвом Луганської митниці відповіді на запити на публічну інформацію реєструються посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення в ПІК «Канцелярія» із доповненням до реєстраційного номеру абревіатури «ПІ».
 
2.11. У разі, якщо передбачено надання відповіді на запит на публічну інформацію за телефоном, така відповідь оформлюється у вигляді листа, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 № 747 (зі змінами). Відповідь реєструється належним чином за допомогою ПІК «Канцелярія» із доповненням до реєстраційного номеру абревіатури «ПІ».
 
2.12. Відповідь надається у телефонному режимі посадовою особою відповідального виконавця та обліковується в Журналі обліку відповідей на запити на публічну інформацію в Луганській митниці, які надаються за телефоном.
 
2.13. Журнал обліку відповідей оформлюється за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та зберігається у відділі організаційного та документального забезпечення.
 
2.14. Відповіді на запити на публічну інформацію, що надаються за телефоном, зберігаються разом із запитами, на які вони надаються.
 
2.15. Одночасно із наданням відповідей у будь-який спосіб, визначений запитувачем (поштою, електронною поштою, факсом або за телефоном), відповідальні виконавці передають їх копії головному інспектору зв’язків з громадськістю у твердому та електронному вигляді.
 
2.16. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання відповіді на запит на публічну інформацію несе керівник відповідального виконавця.
 
2.17. Контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на публічну інформацію здійснюється відділом організаційного та документального забезпечення.
 
2.18. У разі, якщо запитувана інформація не відноситься до компетенції Луганської митниці, але відомо який орган виконавчої влади володіє запитуваною інформацією, відповідальний виконавець надсилає запит на публічну інформацію у відповідний орган виконавчої влади за належністю для опрацювання. Одночасно із цим відповідальний виконавець у письмовому вигляді повідомляє про це запитувача.
 
2.19.  Оприлюднення найбільш запитуваної інформації здійснюється головним інспектором зв’язків з громадськістю на офіційному веб-сайті Луганської митниці.
 
ІІІ. Опрацювання запитів на публічну інформацію, що адресовані безпосередньо керівникам структурних підрозділів Луганської митниці
 
3.1. Прийняття запитів на публічну інформацію здійснюється посадовими особами відділу організаційного та документального забезпечення Луганської митниці. Такі запити одразу передаються для подальшої реєстрації, розгляду та надання відповіді до структурних підрозділів митниці, керівникам яких вони адресовані.
 
3.2. Реєстрація запитів на публічну інформацію здійснюється за допомогою відповідного ПІК у структурному підрозділі із доповненням до реєстраційного номеру абревіатури «ПІ».
 
3.3. Структурні підрозділи митниці безпосередньо забезпечують розгляд та опрацювання запитів, а також надання відповідей запитувачам відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у визначений запитувачем спосіб.
 
3.4. У разі, якщо запитувана інформація не відповідає вимогам статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» виконавець у п’ятиденний строк надає запитувачу проміжну відповідь із повідомленням про неналежність запитуваної інформації до публічної та остаточну відповідь у визначений законодавством термін.
 
3.5. Відповіді на запити на публічну інформацію оформлюються відповідно до вимог Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 № 747 (зі змінами), підписуються керівником структурного підрозділу та реєструються у встановленому порядку реєстрації вихідної кореспонденції структурного підрозділу із доповненням до реєстраційного номеру абревіатури «ПІ».
 
3.6. Відповіді на інформаційні запити, які не містять публічну інформацію, реєструються за допомогою відповідного ПІК у структурному підрозділі без доповнення до реєстраційного номеру абревіатури «ПІ» із зазначенням в контрольно-реєстраційній картці примітки «не публічна інформація».
 
3.7. Надання відповіді запитувачу за телефоном здійснюється відповідно до пунктів 2.11-2.15 розділу ІІ цього Порядку.
 
3.8. Контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на публічну інформацію, що адресовані безпосередньо керівникам структурних підрозділів Луганської митниці, здійснюють керівники цих підрозділів.
 
3.9. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання відповіді на запит на публічну інформацію несе керівник структурного підрозділу митниці, якому безпосередньо адресовані такі запити.
 
3.10. Копії запитів на публічну інформацію та відповідей на ці запити, наданих у будь-який спосіб, визначений запитувачем, відповідальні виконавці передають головному інспектору зв’язків з громадськістю.
 
ІV. Аналіз та узагальнення роботи Луганської митниці щодо забезпечення доступу до публічної інформації
 
4.1. Аналіз результатів роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Луганській митниці здійснює головний інспектор зв’язків з громадськістю шляхом:
 
- обліку копій запитів на публічну інформацію, що надходять до Луганської митниці та копій відповідей на них у Журналі обліку копій запитів на публічну інформацію, який оформлюється за формою, наведеною у додатку 2   до цього Порядку;
 
- опрацювання результатів роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Луганській митниці.
 
4.2.  Головний інспектор зв’язків з громадськістю здійснює оприлюднення найбільш запитуваної інформації на офіційному веб-сайті Луганської митниці.
 
 
 
Начальник відділу організаційного
та документального забезпечення                                                            Т.Ю. Малоросіянова
 
« Наказ ДМСУ від 27.03.12 № 185 "Про втрату чинності деякими наказами Держмитслужби України"   Указ Президента України від 05.05.11 № 547/2011"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" »