Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Оприлюднення документів >


>


Накази Луганської митниці після держ. реєстрації >


>


Наказ ЛМ від 29.08.11 № 580 "Про створення постійної зони митного контролю та затвердження Положення про постійну зону митного контролю у місці розташування сектору митного оформлення № 2 митного поста "Сєвєродонецьк"

Наказ ЛМ від 29.08.11 № 580 "Про створення постійної зони митного контролю та затвердження Положення про постійну зону митного контролю у місці розташування сектору митного оформлення № 2 митного поста "Сєвєродонецьк"

Печать E-mail
(2 голосов)
27.10.2011 р.
   ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

 НАКАЗ

               29.08.2011

№ 580  

 Луганськ

 Зареєстровано у Головному управлінні

юстиції у Луганській області

14.09.11 за № 84/1177
   
 
Про створення постійної зони митного
контролю та затвердження Положення
про постійну зону митного контролю у
місці розташування сектору митного
оформлення№ 2 митного поста «Сєвєродонецьк»
 
 
На виконання вимог Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002  №  1947 «Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, (із змінами).
 
 
Н А К А З У Ю:
 
 
1. Створити постійну зону митного контролю у місці розташування сектору митного оформлення № 2 митного поста «Сєвєродонецьк», що знаходиться  за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва,  63.
 
2. Затвердити Положення про постійну зону митного контролю у місці розташування сектору митного оформлення № 2 митного поста «Сєвєродонецьк» (далі - Положення), що додається.
 
3. Начальнику митного поста «Сєвєродонецьк»:
 
3.1 Організувати вивчення та забезпечити неухильне виконання особовим складом вимог Положення.
 
3.2. Забезпечити дотримання співробітниками контрольних служб та інших осіб вимог Положення.
 
4. Начальнику відділу правового забезпечення організувати реєстрацію наказу в Головному управлінні юстиції у Луганській області.
 
5. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення:
 
5.1. Довести цей наказ до начальників митного поста «Сєвєродонецьк», служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, відділу організації митного контролю та роботи митних посередників.
 
5.2. Забезпечити опублікування цього наказу у засобах масової інформації.
 
6. Встановити, що даний наказ набирає чинності через десять днів після дня його реєстрації в Головному управлінні юстиції у Луганській області, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника митниці.
 
 
Начальник митниці                                                                    Ю.В.Сєваст’янов
 
 
ПОГОДЖЕНО
 
Технічний директор
ПАТ «Рубіжанський  
картонно-тарний комбінат”
____________В.І. Лацко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Луганської митниці
29.08.2011 № 580
 
 
Положення про постійну зону митного контролю у місці розташування сектору
митного оформлення № 2 митного поста «Сєвєродонецьк»
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про постійну зону митного контролю у місці розташування сектору митного оформлення № 2 митного поста «Сєвєродонецьк» (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог  Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.
 
1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
 
2. Створення  постійної зони митного контролю
 
2.1. Постійна зона митного контролю у місці розташування сектору митного оформлення № 2 митного поста «Сєвєродонецьк» (далі – ПЗМК) створюється у приміщенні площею 96,9  кв.м. на 1-му поверсі, що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделеєва 63, яке знаходиться на балансі  ПАТ «Рубежанський картонно – тарний комбінат», з метою  здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
 
2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ПЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.
 
3. Режим постійної зони митного контролю
 
3.1. Режим ПЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ПЗМК.
 
Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ПЗМК покладається на митний пост «Сєвєродонецьк» Луганської митниці.
 
3.2. ПЗМК за режимом функціонування є постійною.
 
3.3. Межі ПЗМК визначені Луганською митницею і позначені на план-схемі меж постійної зони митного контролю у місці розташування сектору митного оформлення № 2 митного поста «Сєвєродонецьк», погодженій відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), що є невід’ємною частиноюПоложення (додається).
 
3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через ПЗМК здійснюєтьсяЛуганською митницею.
 
3.5. Доступ у ПЗМК дозволяється тільки для посадових осіб Луганської митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у цю зону в порядку, визначеному Держмитслужбою.
 
Доступ у ПЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.
Декларанти допускаються у ПЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.
 
3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ПЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.
 
3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ПЗМК з моменту ввезення на її територію.
 
3.8. Забороняється перебування в ПЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Луганської митниці на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.
Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ПЗМК.
 
3.9. Особи, винні в порушенні режиму ПЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
4. Права та обов’язки Луганської митниці щодо підтримання режиму в ПЗМК
 
З метою забезпечення дотримання режиму ПЗМК Луганська митниця має право:
 
- встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ПЗМК;
 
- перевіряти документи на право доступу до ПЗМК;
 
- перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ПЗМК;
 
- вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ПЗМК;
 
- вимагати від власника території або керівника підприємства, у межах якого створено ПЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ПЗМК.
 
5. Прикінцеві положення
 
5.1. Невід’ємною частиною Положення є план-схема меж постійної зони митного контролю у місці розташування сектору митного оформлення № 2 митного поста «Сєвєродонецьк» з позначенням меж постійної зони митного контролю.
 
5.2. Питання, не відображені в цьому Положенні, регламентуються іншими нормативно-правовими актами, що регулюють митну справу в Україні.
 
 
Начальник 
митного поста «Сєвєродонецьк»                                              С.О. Черкасов
 
ПОГОДЖЕНО:
Технічний директор
ПАТ «Рубіжанський  
картонно-тарний комбінат”
____________В.І. Лацко
 
 

Добавить комментарий

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

« Наказ ЛМ від 29.08.11 № 581 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на території контейнерного пункту залізничної станції Рубіжне"   Наказ ЛМ від 29.08.11 № 579 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на прилеглій території до будинку, в якому розташований сектор митного оформлення № 2 митного поста "Сєвєродонецьк" »