Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Законодавство про доступ до інформації >


>


ПКМУ від 12.08.09 № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр"

ПКМУ від 12.08.09 № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр"

Печать E-mail
(1 голос)
23.09.2011 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2009 р. N 898

Київ

Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 липня 2010 року N 636

З метою забезпечення оперативного реагування центральних та місцевих органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 898 


 

ПОРЯДОК

взаємодії органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування (далі - заявники), що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

2. Державна установа "Урядовий контактний центр" (далі - Центр) та органи виконавчої влади спрямовують свою діяльність на забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" (далі - звернення), та вжиття заходів для вирішення порушених у них питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

3. Центр приймає і реєструє звернення, розподіляє відповідно до компетенції органів виконавчої влади та здійснює моніторинг їх розгляду.

З цією метою у Центрі створюється і діє електронна база даних звернень (далі - база даних), яка забезпечує доступ до інформації органів виконавчої влади, що міститься у цій базі.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

Кожному органу виконавчої влади надається індивідуальний код доступу до бази даних.

4. На звернення заводиться електронна реєстраційна картка, в якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові заявника (найменування підприємства, установи, організації, суб'єкта підприємницької діяльності, органу місцевого самоврядування), контактний телефон, адреса, викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. Кожному зверненню надається індивідуальний номер.

5. У разі коли заявник не називає своє прізвище, ім'я, по батькові або не надає інші відомості, звернення реєструється як анонімне і надсилається в установленому порядку органу виконавчої влади, до компетенції якого належить розгляд порушеного у ньому питання, який самостійно визначає доцільність його розгляду та вносить відповідну інформацію до бази даних.

6. Інформацію про внесені до бази даних звернення Центр у той же день надсилає в електронному вигляді органу виконавчої влади, до компетенції якого належить розгляд порушених у зверненнях питань.

7. У кожному органі виконавчої влади визначається посадова особа на рівні заступника керівника, яка відповідає за забезпечення оперативного розгляду звернень.

Відомості про визначених відповідальних посадових осіб, їх контактні телефони та електронні адреси подаються Центру.

8. Про прийняття звернень до розгляду органом виконавчої влади до бази даних вноситься відповідна інформація.

Якщо протягом двох робочих днів орган виконавчої влади не внесе до бази даних інформацію про прийняття звернення до розгляду, Центр з'ясовує причини та вживає відповідних заходів для їх усунення.

8 1 . З метою забезпечення оперативного розгляду звернень громадян органи виконавчої влади щотижня подають до Центру інформацію про графік роботи телефонних "гарячих ліній" у відповідному органі.

(Порядок доповнено пунктом 8 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

9. У разі коли питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади, він не пізніше наступного дня переадресовує звернення іншому органу виконавчої влади, про що вносить до бази даних відповідну інформацію.

10. Органи виконавчої влади забезпечують об'єктивний і вчасний розгляд звернень, перевіряють викладені в них факти, приймають у разі потреби відповідні рішення.

Якщо звернення не містить достатніх даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, орган виконавчої влади вживає заходів для отримання додаткової інформації.

11. Про результати розгляду звернень органи виконавчої влади повідомляють заявників у встановленому порядку.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються протягом п'яти днів, а ті, що потребують додаткового вивчення, - протягом 15 днів після їх надходження.

У разі коли орган виконавчої влади прийняв рішення щодо продовження строку розгляду звернення, він інформує про це в установленому порядку заявника та вносить відповідну інформацію до бази даних. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 30 днів.

12. Інформація про результати розгляду звернень вноситься до бази даних органом виконавчої влади разом з електронною копією листа, яким поінформовано заявника.

13. Якщо заявник повідомив про незадоволення результатами розгляду порушеного ним питання, Центр реєструє повторне звернення та надсилає його органу виконавчої влади з грифом "повторно".

14. Центр аналізує результати розгляду відповідними органами виконавчої влади звернень та щовівторка до 12 години подає Секретаріату Кабінету Міністрів України дані для щотижневого інформування Кабінету Міністрів України.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

15. Центр на основі аналізу звернень громадян виявляє актуальні питання, що потребують надання роз'яснення, та передає їх органам виконавчої влади відповідно до компетенції для підготовки відповідних матеріалів.

(Порядок доповнено пунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

16. Органи виконавчої влади протягом п'яти робочих днів готують роз'яснення та передають їх Центру в електронному та друкованому вигляді. У випадку надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Центр у співпраці з органами виконавчої влади визначає механізм оперативного реагування на звернення.

(Порядок доповнено пунктом 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 636)

____________

 

 
« Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657-XII   Наказ ЛМ від 11.07.11 № 431 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, що знаходиться у володінні Луганської митниці" »