Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Оприлюднення документів >


>


Накази Луганської митниці після держ. реєстрації >


>


Наказ ЛМ від 11.08.11 № 523 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання"

Наказ ЛМ від 11.08.11 № 523 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання"

Печать E-mail
(0 голосов)
05.09.2011 р.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

 НАКАЗ

               11.08.2011

№ 523  

 Луганськ

 Зареєстровано у Головному управлінні

юстиції у Луганській області

22.08.11 за № 62/1155
Про створення тимчасової зони митного
контролю та затвердження Положення
про тимчасову зону митного контролю
в межах складу тимчасового зберігання
закритого типу Приватного акціонерного
 товариства „Сєвєродонецьке об’єднання
 Азот” (Дозвіл № 70200/166/З)
 
 

         На виконання вимог Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належить іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами), Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за № 1061/8382 (із змінами),

 
Н А К А З У Ю: 
 
 
1. Створити тимчасову зону митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу Приватного акціонерного товариства „Сєвєродонецьке об’єднання Азот” (Дозвіл № 70200/166/З, складське приміщення), що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5.
 
2. Затвердити Положення про тимчасову зону митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу Приватного акціонерного товариства „Сєвєродонецьке об’єднання Азот” (Дозвіл № 70200/166/З) (далі Положення), що додається.
 
3. Начальнику митного поста «Сєвєродонецьк»:
 
3.1. Організувати вивчення та забезпечити неухильне виконання особовим складом вимог Положення.
 
3.2. Забезпечити дотримання співробітниками контрольних служб та інших осіб вимог Положення.
 
4. Начальнику відділу правового забезпечення організувати реєстрацію наказу в Головному управлінні юстиції у Луганській області.
 
5. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення:
 
5.1. Довести цей наказ до начальників митного поста «Сєвєродонецьк», служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, служби митної варти, відділу організації митного контролю та роботи митних посередників.
 
5.2. Забезпечити опублікування цього наказу у засобах масової інформації.
 
6. Начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників забезпечити внесення відповідних змін до програмно-інформаційного комплексу «ТЗМК та підприємства-посередники Луганської митниці» програмного забезпечення «Єдиний програмний комплекс Луганської митниці» (LGC).
 
7. Встановити, що даний наказ набирає чинності через десять днів після дня його реєстрації в Головному управлінні юстиції у Луганській області, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника митниці.
 
 
Т.в.о.начальника митниці                                                               В.Ф.Ісаєнко
 
 
ПОГОДЖЕНО
Заступник комерційного директора
ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот»
_________ С.І. Соколовський
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Луганської митниці
11.08.2011 № 523
 
 
Положення про тимчасову зону митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу (Дозвіл № 70200/166/З)» Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (Дозвіл № 70200/166/З) (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Митного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належить іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами), інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.
 
1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
 
2. Створення  тимчасової зони митного контролю
 
2.1. Тимчасова зона митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (далі – ТЗМК) створюється на території підприємства Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» з метою здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
 
2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ТЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.
 
3. Режим тимчасової зони митного контролю
 
3.1. Режим ТЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ТЗМК.
 
Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ТЗМК покладається на митний пост «Сєвєродонецьк» Луганської митниці.
 
3.2. Зона митного контролю за режимом функціонування є тимчасовою.
 
3.3. Межі ТЗМК визначені Луганською митницею і позначені на план-
схемі меж тимчасової зони митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (Дозвіл № 70200/166/З), погодженій відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), що є невід’ємною частиною Положення (додається).
 
3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через ТЗМК здійснюється Луганською митницею.
 
3.5. Доступ у ТЗМК дозволяється тільки для посадових осіб Луганської митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у цю зону в порядку, визначеному Держмитслужбою.
 
Доступ у ТЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.
 
Декларанти допускаються у ТЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.
 
3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ТЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.
 
3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ТЗМК з моменту ввезення на її територію.
 
3.8. Забороняється перебування в ТЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Луганської митниці на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.
 
Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ТЗМК.
 
3.9. Особи, винні в порушенні режиму ТЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
4. Права та обов’язки Луганської митниці щодо підтримання режиму в ТЗМК
 
З метою забезпечення дотримання режиму ТЗМК Луганська митниця має право:
 
встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ТЗМК;
 
перевіряти документи на право доступу до ТЗМК;
 
перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ТЗМК;
 
вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ТЗМК;
 
вимагати від власника території або керівника підприємства, у межах якого створено ТЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ТЗМК.
 
5. Прикінцеві положення
 
5.1. Невід’ємною частиною Положення є план-схема меж тимчасової зони митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (Дозвіл № 70200/166/З) з позначенням меж тимчасової зони митного контролю.
 
5.2. Питання, не відображені в цьому Положенні, регламентуються іншими нормативно-правовими актами, що регулюють митну справу в Україні.
 
 
Начальник митного
поста «Сєвєродонецьк»                                                                                                    С.О.Черкасов                                                                                                                                                                                            
 
ПОГОДЖЕНО
Заступник комерційного директора
ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот»
_________ С.І. Соколовський
 
 
 

Добавить комментарий

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

« Наказ ЛМ від 11.08.11 № 525 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю в межах складу тимчасового зберігання закритого типу ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот"   Наказ ЛМ від 01.08.11 № 484 «Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на території вантажного митного комплексу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Транспеле» »