Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Оприлюднення документів >


>


Накази Луганської митниці після держ. реєстрації >


>


Наказ ЛМ від 04.05.11 № 279 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізінвест"

Наказ ЛМ від 04.05.11 № 279 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізінвест"

Печать E-mail
(0 голосов)
05.06.2011 р.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ
 
НАКАЗ
 
              04.05.2011
№ 279
 
Луганськ
 

Зареєстровано у Головному управлінні юстиції у Луганській області

13.05.2011 за № 42/1135

 
Про створення тимчасової зони митного
контролю та затвердження Положення
про тимчасову зону митного контролю на
території складу тимчасового зберігання
закритого типу Товариства з обмеженою
відповідальністю «Лізінвест»
(Дозвіл № 70200/153/З)
 
 
        Відповідно до Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належить іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами),  Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 № 674 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за № 1061/8382 (із змінами), інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні, з метою здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил,
 
 
Н А К А З У Ю:
 
 
1. Створити тимчасову зону митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізінвест» (Дозвіл № 70200/153/З), що знаходиться за адресою: 93000, Луганська область, м. Рубіжне, пл. Хіміків, 2б.
 
2. Затвердити Положення про тимчасову зону митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізінвест» (Дозвіл № 70200/153/З) (далі – Положення), що додається.
 
3. Начальнику митного поста «Лисичанськ»:
 
3.1. Організувати вивчення та забезпечити неухильне виконання особовим складом вимог Положення.
 
3.2. Забезпечити дотримання співробітниками контрольних служб та інших осіб вимог Положення.
 
4. Начальнику відділу правового забезпечення організувати реєстрацію наказу в Головному управлінні юстиції у Луганській області.
 
5. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення:
 
5.1. Довести цей наказ до начальників митного поста «Лисичанськ», служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, відділу організації митного контролю та роботи митних посередників.
 
5.2. Забезпечити опублікування цього наказу у засобах масової інформації.
 
6. Начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників забезпечити внесення відповідних змін до програмно-інформаційного комплексу «ТЗМК та підприємства-посередники Луганської митниці» програмного забезпечення «Єдиний програмний комплекс Луганської митниці» (LGC).
 
7. Встановити, що даний наказ набирає чинності через десять днів після дня його реєстрації в Головному управлінні юстиції у Луганській області, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника митниці.
 
 
Начальник митниці                                                                      Ю. В. Сєваст’янов
 
 
ПОГОДЖЕНО
Директор ТОВ «Лізінвест»
_________ В.І. Онуляк
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Луганської митниці

04.05.2011 № 279

 

Положення про тимчасову зону митного контролю на території складу тимчасового
зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізінвест» (Дозвіл № 70200/153/З)
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізінвест» (Дозвіл № 70200/153/З) (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належить іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами), Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 № 674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за № 1061/8382 (із змінами), інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.
 
1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
 
2. Створення  тимчасової зони митного контролю
 
2.1. Тимчасова зона митного контролю створюється на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізінвест» (Дозвіл № 70200/153/З), що знаходиться за адресою: 93000, Луганська область, м. Рубіжне, пл. Хіміків, 2б (далі – ТЗМК) з метою здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
 
2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ТЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.
 
3. Режим тимчасової зони митного контролю
 
3.1. Режим ТЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ТЗМК.
 
Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ТЗМК покладається на митний пост «Лисичанськ» Луганської митниці.
 
3.2. Зона митного контролю за режимом функціонування є тимчасовою.
 
3.3. Межі ТЗМК визначені Луганською митницею і позначені на план-схемі меж тимчасової зони митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізінвест» (Дозвіл № 70200/153/З), погодженій відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), що є невід’ємною частиною Положення (додається).
 
3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через ТЗМК здійснюється посадовими особами Луганської митниці.
 
3.5. Доступ у ТЗМК дозволяється тільки для посадових осіб Луганської митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ТЗМК в порядку, визначеному Держмитслужбою.
 
Доступ у ТЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.
 
Декларанти допускаються у ТЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.
 
3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ТЗМК, можуть перебувати в ній тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.
 
3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ТЗМК з моменту ввезення на її територію.
 
3.8. Забороняється перебування в ТЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Луганської митниці на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.
 
Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ТЗМК.
 
3.9. Особи, винні в порушенні режиму ТЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
4. Права та обов’язки Луганської митниці щодо підтримання режиму в ТЗМК
 
З метою забезпечення дотримання режиму ТЗМК Луганська митниця має право:
 
-встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ТЗМК;
 
-перевіряти документи на право доступу до ТЗМК;
 
-перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ТЗМК;
 
-вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ТЗМК;
 
-вимагати від керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізінвест» дотримання вимог щодо забезпечення режиму ТЗМК.
 
5. Прикінцеві положення
 
5.1. Невід’ємною частиною Положення є план-схема меж тимчасової зони митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізінвест» (Дозвіл № 70200/153/З) з позначенням меж ТЗМК.
 
5.2. Питання, не відображені в цьому Положенні, регламентуються іншими нормативно-правовими актами, що регулюють митну справу в Україні.
 
 
Начальник митного
поста «Лисичанськ»                                           А.В.Радченко                                                                                                                                                                                                   
 
 
ПОГОДЖЕНО
Директор ТОВ «Лізінвест»
_________ В.І. Онуляк
 
 
 

Добавить комментарий

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

« Наказ ЛМ від 04.05.11 № 280 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізінвест"   Наказ ЛМ від 04.05.11 № 278 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на території складу тимчасового зберігання закритого типу ЗАТ "Лисичанський склозавод «Пролетарій" »