Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Оприлюднення документів >


>


Накази Луганської митниці після держ. реєстрації >


>


Наказ ЛМ від 04.05.11 " 271 "Про створення тимчасових зон митного контролю та затвердження Положення про тимчасові зони митного контролю на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії "Укренерго"

Наказ ЛМ від 04.05.11 " 271 "Про створення тимчасових зон митного контролю та затвердження Положення про тимчасові зони митного контролю на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії "Укренерго"

Печать E-mail
(0 голосов)
05.06.2011 р.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ
 
НАКАЗ
 
04.05.2011
             № 271
 
Луганськ

Зареєстровано у Головному управлінні юстиції у Луганській області

12.05.2011 за № 37/1130

 
Про створення тимчасових зон митного
контролю та затвердження Положення
про тимчасові зони митного контролю
на підстанції «Михайлівка» Донбаської
електроенергетичної системи Національної
енергетичної компанії «Укренерго»
 
 
        Відповідно до Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 «Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України» (із змінами), інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні, з метою здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил,
 
 
Н А К А З У Ю:
 
 
1. Створити тимчасові зони митного контролю на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії «Укренерго», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Первомайськ.
 
2. Затвердити Положення про тимчасові зони митного контролю на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії «Укренерго» (далі – Положення), що додається.
 
3. Начальнику митного поста «Лисичанськ»:
 
3.1. Організувати вивчення та забезпечити неухильне виконання особовим складом вимог Положення.
 
3.2. Забезпечити дотримання співробітниками контрольних служб та інших осіб вимог Положення.
 
4. Начальнику відділу правового забезпечення організувати реєстрацію наказу в Головному управлінні юстиції у Луганській області.
 
5. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення:
 
5.1. Довести цей наказ до начальників митного поста «Лисичанськ», служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, відділу організації митного контролю та роботи митних посередників.
 
5.2. Забезпечити опублікування цього наказу у засобах масової інформації.
 
6. Начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників забезпечити внесення відповідних змін до програмно-інформаційного комплексу «ТЗМК та підприємства-посередники Луганської митниці» програмного забезпечення «Єдиний програмний комплекс Луганської митниці» (LGC).
 
7. Встановити, що даний наказ набирає чинності через десять днів після дня його реєстрації в Головному управлінні юстиції у Луганській області, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника митниці згідно розподілу обов’язків.
 
 
Начальник митниці                                                                      Ю. В. Сєваст’янов
 
 
ПОГОДЖЕНО
 
Начальник підстанції
підстанції «Михайлівка» Донбаської
електроенергетичної системи Національної
енергетичної компанії «Укренерго»
_________ О.В. Дмітрієв


 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Луганської митниці

04.05.2011 № 271

 
 
 
Положення про тимчасові зони митного контролю на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії «Укренерго»
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про тимчасові зони митного контролю на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії «Укренерго» (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог: Митного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 «Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України» (із змінами), інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.
 
1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
 
2. Створення  тимчасових зон митного контролю
 
2.1. Тимчасові зони митного контролю створюються на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії «Укренерго», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Первомайськ (далі – ТЗМК) з метою здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
 
2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ТЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.
 
3. Режим тимчасовоих зон митного контролю
 
3.1. Режим ТЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ТЗМК.
 
Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ТЗМК покладається на митний пост «Лисичанськ» Луганської митниці.
 
3.2. Зони митного контролю за режимом функціонування є тимчасовими.
 
3.3. Межі ТЗМК визначені Луганською митницею і позначені на план-схемі меж тимчасових зон митного контролю на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії «Укренерго», погодженій відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), що є невід’ємною частиною Положення (додається).
 
3.4. Контроль за переміщенням товарів та громадян через ТЗМК здійснюється посадовими особами Луганської митниці.
 
3.5. Доступ у ТЗМК дозволяється тільки для посадових осіб Луганської митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів через митний кордон України, а також персонал енергетичного об’єкта, допускаються у ТЗМК в порядку, визначеному Держмитслужбою.
 
Доступ у ТЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.
 
Декларанти допускаються у ТЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів, які пред’являються ними для митного оформлення.
 
Проведення господарських робіт у ЗМК допускається тільки з дозволу начальника або заступника начальника Луганської митниці під контролем посадових осіб митного поста «Лисичанськ» Луганської митниці.
 
3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ТЗМК, можуть перебувати в ній тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.
 
3.7. Товари перебувають під митним контролем у ТЗМК з моменту ввезення на її територію.
 
3.8. Забороняється перебування в ТЗМК товарів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Луганської митниці на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.
 
Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ТЗМК.
 
3.10. Особи, винні в порушенні режиму ТЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
4. Права та обов’язки Луганської митниці щодо підтримання режиму в ТЗМК
 
З метою забезпечення дотримання режиму ТЗМК Луганська митниця має право:
 
-встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ТЗМК;
 
-перевіряти документи на право доступу до ТЗМК;
 
-перевіряти предмети, товари, що переміщуються через межі ТЗМК;
 
-вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ТЗМК;
 
-вимагати від керівника підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії «Укренерго» дотримання вимог щодо забезпечення режиму ТЗМК.
 
5. Прикінцеві положення
 
5.1. Невід’ємною частиною Положення є план-схема меж тимчасових зони митного контролю на підстанції «Михайлівка» Донбаської електроенергетичної системи Національної енергетичної компанії «Укренерго» з позначенням меж ТЗМК.
 
5.2. Питання, не відображені в цьому Положенні, регламентуються іншими нормативно-правовими актами, що регулюють митну справу в Україні.
 
 
 
Начальник  митного
поста «Лисичанськ»                                                   А.В.Радченко                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
ПОГОДЖЕНО
 
Начальник підстанції
підстанції «Михайлівка» Донбаської
електроенергетичної системи Національної
енергетичної компанії «Укренерго»
_________ О.В. Дмітрієв
 
 

 
 
 

Добавить комментарий

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

« Наказ ЛМ від 04.05.11 № 272 "Про створення тимчасових зон митного контролю та затвердження Положення про тимчасові зони митного контролю на митному посту "Лисичанськ"   Наказ ЛМ від 04.05.11 № 270 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на під’їздних залізничних коліях Товариства з додатковою відповідальністю "Попаснянський вагоноремонтний завод" »