Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Оприлюднення документів >


>


Накази Луганської митниці після держ. реєстрації >


>


Наказ ЛМ від 19.04.11 № 233 "Про створення тимчасових зон митного контролю та затвердження Положення про тимчасові зони митного контролю на території складів організації - отрим. гуманіт. допомоги Краснолуцького міськ. благ. фонду допомоги дітям "Джой"

Наказ ЛМ від 19.04.11 № 233 "Про створення тимчасових зон митного контролю та затвердження Положення про тимчасові зони митного контролю на території складів організації - отрим. гуманіт. допомоги Краснолуцького міськ. благ. фонду допомоги дітям "Джой"

Печать E-mail
(0 голосов)
18.05.2011 р.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ
 
НАКАЗ
 
             19.04.2011
№ 233
 
Луганськ
 
Зареєстровано у Головному
управлінні юстиції у Луганській області
10 травня 2011 року за № 31/1124
 
 
Про створення тимчасових зон
митного контролю та затвердження
Положення про тимчасові зони
митного контролю на території складів
організації - отримувача гуманітарної допомоги
Краснолуцького міського благодійного фонду
допомоги дітям «Джой»      
 
 
        На виконання вимог Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належить іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами),
 
 
Н А К А З У Ю:
 
 
1. Створити тимчасові зони митного контролю на території складів організації - отримувача гуманітарної допомоги Краснолуцького міського благодійного фонду допомоги дітям «Джой», які надані Краснолуцькому міському благодійному фонду допомоги дітям «Джой» приватним акціонерним товариством «Промінь» у строкове платне користування на підставі договору оренди від 01.05.2010 № 85 та на підставі договору оренди від 01.05.2010 № 86, що знаходяться за адресою: Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Магістральна, 64.
 
2. Затвердити Положення про тимчасові зони митного контролю на території складів організації - отримувача гуманітарної допомоги Краснолуцького міського благодійного фонд допомоги дітям «Джой» (далі Положення), що додається.
 
3. Начальнику митного поста «Красний Луч»:
 
3.1. Організувати вивчення неухильне виконання особовим складом вимог Положення.
 
3.2. Забезпечити дотримання співробітниками контрольних служб та інших осіб вимог Положення.
 
4. Начальнику відділу правового забезпечення організувати реєстрацію наказу в Головному управлінні юстиції у Луганській області.
 
5. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення:
 
5.1. Забезпечити опублікування цього наказу у засобах масової інформації.
 
5.2. Довести цей наказ до митного поста «Красний Луч», служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, відділу організації митного контролю.
 
6. Начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників забезпечити внесення відповідних змін до програмно-інформаційного комплексу «ТЗМК та підприємства-посередники Луганської митниці» програмного забезпечення «Єдиний програмний комплекс Луганської митниці» (LGC).
 
7. Встановити, що даний наказ набирає чинності через десять днів після дня його реєстрації в Головному управлінні юстиції у Луганській області, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника митниці.
 
 
 
Начальник  митниці                                                                       Ю.В. Сєваст‘янов
 
 
ПОГОДЖЕНО
Директор Краснолуцького міського
благодійного фонду допомоги дітям «Джой»                               С.В. Севрюков
                                                  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Луганської митниці
19.04.2011  № 233

 

Положення

про тимчасові зони митного контролю на території складів організації - отримувача гуманітарної допомоги Краснолуцького міського благодійного фонду допомоги дітям «Джой»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про тимчасові зони митного контролю на території  складів організації - отримувача гуманітарної допомоги Краснолуцького міського благодійного фонду допомоги дітям «Джой» (далі – СГД БФ «Джой») (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Митного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належить іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами), Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 № 674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за № 1061/8382 (із змінами), інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.

 

1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

 

2. Створення  тимчасових зон митного контролю

 

2.1. Тимчасові зони митного контролю (далі – ТЗМК) створюються на території складів СГД БФ «Джой», які надані СГД БФ «Джой» приватним акціонерним товариством «Промінь» у строкове платне користування на підставі договору оренди від 01.05.2010 № 85 та на підставі договору оренди від 01.05.2010 № 86, що знаходяться за адресою: Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Магістральна, 64, з метою здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів та транспортних засобів гуманітарної допомоги, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

 

2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ТЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.

 

3. Режим тимчасових зон митного контролю

 

3.1. Режим ТЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ТЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ТЗМК покладається на митний пост «Красний Луч» Луганської митниці.

 

3.2. Зони митного контролю за режимом функціонування є тимчасовими.

 

3.3. Межі ТЗМК визначені Луганською митницею і позначені на план-схемі меж тимчасових зон митного контролю на території СГД БФ «Джой», погодженій відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належить іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами), що є невід’ємною частиною Положення (додається).

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через ТЗМК здійснюєтьсяЛуганською митницею.

3.5. Доступ у ТЗМК дозволяється тільки для посадових осіб Луганської митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у цю зону в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ТЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ТЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги, які пред'являються ними для митного оформлення.

3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ТЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ТЗМК з моменту ввезення на її територію.

3.8. Забороняється перебування в ТЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Луганської митниці на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ТЗМК.

3.9. Особи, винні в порушенні режиму ТЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

4. Права та обов’язки Луганської митниці щодо підтримання режиму в ТЗМК

 

З метою забезпечення дотримання режиму ТЗМК Луганська митниця має право:

·        встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ТЗМК;

 

·        перевіряти документи на право доступу до ТЗМК;

 

·        перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ТЗМК;

 

·        вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ТЗМК;

 

·        вимагати від власника території або керівника підприємства, у межах якого створено ЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ТЗМК.

 

5. Прикінцеві положення

 

5.1. Невід’ємною частиною Положення є план-схема меж тимчасових зон митного контролю на території СГД БФ «Джой» з позначенням меж тимчасових зон митного контролю.

 

5.2. Питання, не відображені в цьому Положенні, регламентуються іншими нормативно-правовими актами, що регулюють митну справу в Україні.

 

 

Начальник митного поста

«Красний Луч»                                                                                                                        С.М. Вертійов

 

ПОГОДЖЕНО

Директор Краснолуцького міського

благодійного фонду допомоги дітям «Джой»                                                                               С.В.Севрюков

                                                


Додаток

 

Добавить комментарий

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

« Наказ ЛМ від 04.05.11 № 269 "Про створення тимчасової зони митного контролю та затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на території митного ліцензійного складу закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гуматекс ЛТД"   Наказ ЛМ від 13.04.11 № 221 "Про створення постійної зони митного контролю та затвердження Положення про постійну зону митного контролю в міждержавному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Новобіла»" »