Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Оприлюднення документів >


>


Накази Луганської митниці після держ. реєстрації >


>


Наказ ЛМ від 13.04.11 № 219 "Про створення постійної зони митного контролю та затвердження Положення про постійну зону митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка»"

Наказ ЛМ від 13.04.11 № 219 "Про створення постійної зони митного контролю та затвердження Положення про постійну зону митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка»"

Печать E-mail
(0 голосов)
04.05.2011 р.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
 ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ
 
 НАКАЗ
13.04.2011                                                                     № 219
 Луганськ

Зареєстровано у Головному

управлінні юстиції у Луганській області

26.04.11 за № 28/1121

 
Про створення постійної зони митного
контролю та затвердження Положення
про постійну зону митного контролю в
міжнародному пункті пропуску для
автомобільного сполучення «Танюшівка»
 
 
         Відповідно до Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), з метою здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів пов’язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил,
 
 
Н А К А З У Ю:
 
 
1. Створити постійну зону митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка».
 
2. Затвердити Положення про постійну зону митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка» (далі – Положення), що додається.
 
3. Начальнику митного поста «Старобільськ» Луганської митниці:
 
3.1. Організувати вивчення та неухильне виконання особовим складом митного поста «Старобільськ» Луганської митниці вимог Положення.
 
3.2. Забезпечити дотримання співробітниками контрольних служб та інших осіб вимог Положення.
 
4. Начальнику відділу правового забезпечення організувати реєстрацію наказу в Головному управлінні юстиції у Луганській області.
 
5. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення:
 
5.1. Довести цей наказ до всіх структурних підрозділів Луганської митниці.
 
5.2. Забезпечити опублікування цього наказу у засобах масової інформації.
 
6. Встановити, що даний наказ набирає чинності через десять днів після дня його реєстрації в Головному управлінні юстиції у Луганській області, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митниці згідно з розподілом обов’язків.
 
 
Начальник митниці                                                                       Ю.В.Сєваст’янов
 
 
ПОГОДЖЕНО:
Начальник Луганського
прикордонного загону                                                                  Г.А.Магась
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Луганської митниці 
13.04.11  № 219
 
 
Положення
про постійну зону митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка»
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про постійну зону митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка» (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Митного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 «Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України» (із змінами); спiльного наказу Державної митної служби України, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 01.06.2005 № 457/438/270 «Про затвердження Перелiку пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон України, у межах яких  створюються або можуть створюватися зони митного контролю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.2005 за № 710/10990, спільного наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Держмитслужби України від 11.06.2008 № 505/642 «Про затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444, інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.
 
1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
 
2. Створення постійної зони митного контролю
 
2.1. Постійна зона митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка» (далі – ЗМК) створюється  на  території пункту пропуску «Танюшівка» з метою здійснення посадовими особами Луганської митниці митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
 
2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.
 
3. Режим постійної зони митного контролю
 
3.1. Режим ЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.
 
Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на митний пост «Старобільськ» Луганської митниці.
           
3.2. ЗМК за режимом функціонування є постійною.
 
3.3. Межі ЗМК визначені Луганською митницею і позначені на план-схемі меж постійної зони митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка», погодженій відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), що є невід’ємною частиною Положення (додається).
 
3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через зону митного контролю здійснюється Луганською митницею.
 
3.5. За погодженням з Луганським прикордонним загоном Луганська митниця здійснює інженерно-технічні заходи щодо облаштування ЗМК, створеної у межах пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.
 
3.6. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб Луганської митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ЗМК в порядку, визначеному Держмитслужбою.
 
Громадяни, які перетинають державний кордон, допускаються у ЗМК за дійсними документами на право в'їзду на територію України або виїзду з України.
 
Доступ у ЗМК та перебування у ній посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.
 
Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.
 
Проведення господарських робіт у ЗМК в пункті пропуску через державний кордон, переміщення через межі та в межах цієї зони товарів, транспортних засобів і громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади, які не перетинають митний кордон України, допускається тільки з дозволу начальника або заступника начальника Луганської митниці за погодженням з Луганським прикордонним загоном і під контролем посадових осіб Луганської митниці, крім випадків, передбачених законами.
 
3.7. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в ній тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.
 
3.8. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.
 
3.9. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Луганської митниці на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.
 
Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.
 
3.10. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
4. Права та обов’язки Луганської митниці щодо підтримання режиму в ЗМК
 
З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК Луганська митниця має право:
встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;
перевіряти документи на право доступу до ЗМК;
перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;
вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК.
 
5. Прикінцеві положення
 
 5.1. Невід'ємною частиною Положення є план-схема меж постійної зони митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка» з позначенням меж ЗМК.
 
5.2. Питання, не відображені в цьому Положенні, регламентуються іншими нормативно-правовими актами, що регулюють митну справу в Україні.
 
 
 Начальник митного поста «Старобільськ»                                               С.О.Черкасов
 
 
ПОГОДЖЕНО:
Начальник Луганського
прикордонного загону                                                                           Г.А.Магась
 
 
 
 

Добавить комментарий

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

« Наказ ЛМ від 13.04.11 № 220 "Про створення постійної зони митного контролю та затвердження Положення про постійну зону митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Просяне»"   Наказ ЛМ від 13.04.11 № 217 "Про створення тимчасових зон митного контролю та затвердження Положення про тимчасові зони митного контролю в міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Лантратівка»" »