Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Оприлюднення документів >


>


Спільні накази >


>


Наказ від 20.08.08 № 460/881

Наказ від 20.08.08 № 460/881

Печать E-mail
(0 голосов)
08.09.2008 р.


Про       внесення      доповнень        до  Технологічної      схеми         пропуску  через      державний      кордон     осіб,  транспортних засобів,      перевізників і    громадян,    товарів     та        інших  предметів,  що  переміщуються  ними  в пункті пропуску для автомобільного  сполучення  „Красна Талівка”.nakaz 460_881
         ДЕРЖАВНА МИТНА

         СЛУЖБА УКРАЇНИ
        
          Луганська митниця  ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА

    СЛУЖБА УКРАЇНИ

Луганський прикордонний загін


 
Н А К А З
 „ 20 „  08.  2008 р.                                                                                                                                                                     №     460  / 881   
 
м. Луганськ


Про       внесення      доповнень        до
Технологічної      схеми         пропуску
через      державний      кордон      осіб,
транспортних засобів,      перевізників
і    громадян,    товарів     та        інших
предметів,  що  переміщуються  ними
в пункті пропуску для автомобільного
сполучення  „Красна Талівка”. 

На виконання вимог Закону України «Про державний кордон України» від04.11.91  № 1777-XII (із змінами та доповненнями), Закону України «ПроДержавну прикордонну службу України» від 03.04.03 № 661-IV (із змінамита доповненнями), Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV (іззмінами та доповненнями), Положення про пункти пропуску через державнийкордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від03.08.00 № 1203 (із змінами та доповненнями), Типової технологічноїсхеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних,залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів,що переміщуються ними та Порядку здійснення митного контролюавтомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, щопереміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.03 № 1989(із змінами та доповненнями), Порядку спільного огляду автомобільнихтранспортних засобів, які використовуються для перевезеннязовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказомАдміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митноїслужби України від 28.02.04 № 202/163, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 24.03.04 за № 360/8959, постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 13.04.05 № 269 “Про здійснення попереднього документальногоконтролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України”(зізмінами та доповненнями), наказу Державної митної служби України,Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерстваохорони здоров’я України, Міністерства аграрної політики України,Міністерства охорони навколишнього природного середовища України,Міністерства культури і туризму України від 31.08.05 №819/641/435/441/310/592 “Про затвердження Інструкції з організаціїздійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозятьсяна митну територію України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиціїУкраїни 16.09.05 за № 1062/11342 (зі змінами та доповненнями), наказуАдміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митноїслужби України від 24.11.03 № 297/793, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 09.12.03 за № 1133/8454 (зі змінами та доповненнями) таз метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимогчинного законодавства, забезпечення сприятливих умов для перетинаннядержавного кордону громадянами і транспортними засобами

Н А К А З У Є М О :1. Внести зміни доТехнологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортнихзасобів перевізників і громадян, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в пункті пропуску для автомобільного сполучення “Красна Талівка”, яка затверджена спільним наказом Луганської митниці та Луганським прикордонним загоном від 07.07.2008р. № 376/714, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Луганській області 22.07.2008 року за № 36/878 (далі – Технологічна схема), та пункт 13.4. (Розділ ІV) Технологічної схеми викласти в такій редакції:
„13.4. Особливості пропуску автобусів.

Прикордонний та митний контроль осіб та їх речей, які прямують на рейсових автобусах, автобусах з офіційними делегаціями та автобусах з організованими туристичними групами здійснюються позачергово, в приоритетному порядку, без виходу пасажирів з автобуса на смузі руху № 2 згідно алгоритму дій посадових осіб та порядку здійснення контролю усіма контрольними службами організованих груп туристів. Алгоритм дій посадових осіб і порядок здійснення контролю організованих груп туристів усіма контрольними службами в пункті пропуску визначено в окремих додатках:

- на в’їзд додаток № 14;
- на виїзд додаток № 15.

В разі встановлення ознак причетності особи до протиправної діяльності,перевезення в автобусі предметів з ознаками контрабанди або порушення митних правил, на підставі аналізу та оцінки ризиків, особа або автобусвиводяться із загального потоку руху і підлягають огляду ССОГ. За результатами проведення огляду ССОГ складається акт огляду транспортного засобу, оформлений ініціатором проведення огляду. Акт огляду складається в трьох примірниках за формою, визначеною в додатку 2 до цієї Технологічної схеми. Перший примірник акту огляду надається власнику (особі) транспортного засобу, другий та третій примірники залишаються у справах ВПС „Красна Талівка” та СМО митного поста „Красна Талівка”. Всі примірники акту огляду підписуються всіма членамипільної групи з визначенням ініціатора проведення огляду.”

 
2. Начальникам митного поста “Красна Талівка” та відділу прикордонної служби “Красна Талівка”:

2.1. Організувати вивчення доповнень до Технологічної схеми з особовим складом підпорядкованих підрозділів із прийняттям заліків;

2.2. Провести робочі зустрічі з керівниками контрольних підрозділів у пункті пропуску через державний кордон, на яких довести доповнення до Технологічної схеми з метою забезпечення неухильного  виконання цього наказу.


3. Начальнику юридичного відділу Луганської митниці організувати реєстрацію наказу в Головному управлінню юстиції в Луганській області
та інспектору зв’язків з громадськістю забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.


4. Встановити, що даний наказ набирає чинності через 10 днів після дня його реєстрації в Головному управлінню юстиції в Луганській
області, але не раніше дня його офіційного опублікування. 


5. Начальникам загального відділу Луганської митниці та загального діловодства Луганського прикордонного загону, направити даний наказ до задіяних структурних підрозділів (згідно відомчої приналежності).


6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митниці, який за розподілом обов’язків координує роботу
митних постів у пунктах пропуску та начальника відділу прикордонної служби „Красна Талівка”.


Начальник  

Луганської  митниці

О.І. Лебедєв
                                      Начальник

                                      Луганського прикордонного загону

                                       А.С.Король
  

 
« Наказ від 20.08.08 № 461/882   Наказ від 26.08.08 №475/837 »