Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Оприлюднення документів >


>


Державні закупівлі >


>


Наказ від 21.09.09 № 587 "Про затвердження Положення про Тендерний комітет Луганській митниці та порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю"

Наказ від 21.09.09 № 587 "Про затвердження Положення про Тендерний комітет Луганській митниці та порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю"

Печать E-mail
(0 голосов)
22.09.2009 р.
Наказом Луганської митниці від 21.09.09 № 587 затверджено порядок розгляду скарг у Луганській митниці, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Луганської митниці
21.09.09 №587Порядок
розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю


1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг замовником - Луганськой митницей, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.
Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до Луганської митниці або до Мінекономіки відповідно до цього Порядку.
У разі коли на день отримання Луганською митницею скарги укладено договір про закупівлю, Луганська митниця не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу та Державне казначейство України листом у п'ятиденний строк з моменту встановлення Луганською митницею факту укладення договору.
Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

3. Об'єктом оскарження не може бути:
- зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
- рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення Луганською митницею процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, Мінекономіки або Луганській митниці. Луганська митниця може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення Луганською митницею порушення процедури закупівлі. У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність Луганськой митниці, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

5. Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

6. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Лугнаська митниця зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Луганською митницею рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку Луганська митниця має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними. Рішення про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

7. Луганська митниця повинна не пізніше п'яти робочих днів після отримання
скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Луганська митниця передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

8. Скарга залишається без розгляду замовника у разі, якщо:
а) подана з порушенням вимог пункту 5 Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю затвердженому наказом Мінекономіки від 30.01.09 № 65;
б) зміст не відповідає пункту 6 Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю затвердженому наказом Мінекономіки від 30.01.09 № 65;
в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або
рішення Луганської митниці про відхилення всіх тендерних пропозицій;
г) у разі відкликання скарги учасником.

9. У разі залишення скарги без розгляду Луганська митниця повідомляє про це учасника, який подав скаргу в десятиденний строк. Рішення про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

10. Під час розгляду скарги Луганська митниця має право вимагати від учасника, який подав скаргу та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.
11. Луганська митниця приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;
у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов'язання замовника прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.
Рішення про розгляд скарги надсилається до Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

12. Луганська митниця приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в інших наданих документах. При підготовці рішення Луганська митниця має право врахувати порушення, що не були зазначені в скарзі учасника, але виявлені під час її розгляду.

13. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до Луганської митниці або до Мінекономіки. У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до Луганської митниці з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

14. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Мінекономіки Луганська митиця протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, Державному казначейству України.Голова тендерного комітету
Луганської митниці                                                                                                                                                                     С.А.Скачков
 
« Реєстр державних закупівель Луганської митниці 2010   Луганська митниця оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: »