Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Вакансії >


>


Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Печать E-mail
(1 голос)
13.11.2012 р.

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Рішення про проведення конкурсу в митному органі приймається Головою Служби.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в митній службі України затверджено наказом Державної митної служби України від 07.10.10 №1174.

Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом Голови Державної митної служби утворюється Конкурсна комісія Державної митної служби України. Очолює конкурсну комісію один із заступників Голови Служби.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

Особи, які подали необхідні документи до митного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця.

Конкурс проводиться поетапно.

Перший етап: Публікація оголошення митного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.

Другий етап:

1) Прийом митним органом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

2) Попередній розгляд документів наданих особами, які бажають взяти участь у конкурсі, на відповідність типовим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

Третій етап:

1) Проведення іспиту.

2) Відбір кандидатів.

Митний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

Термін прийняття документів - протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до митного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х   6 см;

- копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

- оригінал та копію паспорта громадянина України.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм в триденний термін повідомляється підрозділом кадрового забезпечення митного органу з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

Департамент кадрової роботи Держмитслужби за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту.

Секретар конкурсної комісії за п'ять днів до початку іспиту повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", Митного кодексу України, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу.

Тестові запитання розміщуються на відомчому Веб-сайті Держмитслужби України та обов'язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) Організаційна підготовка до іспиту;

2) Складання іспиту;

3) Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Організаційна підготовка до іспиту:

Організаційна підготовка до іспиту проводиться конкурсною комісією в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

Секретар конкурсної комісії інформує кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту.

До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту.

Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

Іспит складається державною мовою.

Загальний час для підготовки відповіді на запитання екзаменаційного білету має становити не більше 60 хвилин.

Оцінювання та підбиття підсумків іспиту:

Для оцінки знань кандидатів по кожній темі екзаменаційного білету використовується п'ятибальна система.

За кожну правильну відповідь на 1 тестове запитання кандидату виставляється 1 бал.

По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Оцінки по кожній темі виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне запитання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду або для зарахування до кадрового резерву.

Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 
« Наявні вакантні посади в Луганській митниці на час публікації оголошення