Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Функції структурних підрозділів митниці >


>


Основні функції відділу митного аудиту Луганської митниці

Основні функції відділу митного аудиту Луганської митниці

Печать E-mail
(1 голос)
12.11.2012 р.


Основні функції відділу митного аудиту Луганської митниці


1. Відділ згідно з покладеними на нього завданнями виконує контрольно-перевірочну, аналітичну, інформаційну та координаційну функції.


2. За дорученням Держмитслужби України відділ бере участь у розробці проектів актів і в реалізації заходів, що готуються структурними підрозділами Держмитслужби України.


3. Відповідно до завдань, передбачених цим Положенням, на відділ покладено такі функції:


3.1. Здійснює митний контроль шляхом проведення в установленому законодавством порядку документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів. Координує роботу структурних підрозділів митниці в цьому напрямку, здійснює загальний контроль за усуненням порушень, виявлених такими перевірками.


3.2. Здійснює аналітичну роботу, спрямовану на виявлення фактів здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів з порушенням вимог законодавства з питань митної справи, та використовує наявну інформацію для ініціювання та проведення перевірок платників податків.


3.3. Здійснює збір та аналіз інформації щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, створює інформативні бази даних; у відповідності до результатів аналізу зовнішньоекономічних операцій підприємств із застосуванням системи управління ризиками формує пропозиції до квартальних планів проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків.


3.4. Здійснює планування та одночасне проведення з органами державної податкової служби планових виїзних документальних перевірок.


3.5. Інформує структурні підрозділи митниці та інші митні органи про можливе незаконне переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, за результатами виконання завдань, покладених на відділ.


3.6. Здійснює шляхом аналізу статистичної інформації дистанційний контроль дотримання вимог законодавства України з питань митної справи під час проведення зовнішньоекономічних операцій в зоні діяльності митниці.


3.7. Збирає, накопичує, обробляє та систематизує інформацію про учасників зовнішньоекономічних зв'язків у межах компетенції відділу, ймовірно причетних до реалізації схем легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Здійснює в установленому порядку інформаційний обмін з Державною службою фінансового моніторингу України.


3.8. Бере участь у проведенні спільних заходів з правоохоронними та іншими державними органами щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, координує роботу структурних підрозділів митниці при проведенні таких заходів.


3.9. Здійснює інші заходи, спрямовані на усунення причин і умов, що призводять до порушень вимог законодавства України з питань митної справи учасниками зовнішньоекономічної діяльності.


3.10. Приймає за результатами проведених документальних перевірок рішення про факт наявності/відсутності порушення платником податків законодавства України з питань митної справи (у т.ч. приймає рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, їх митної вартості та країни походження, підстав для звільнення від оподаткування).


3.11. Взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами й організаціями, підприємствами та громадянами з питань, що належать до компетенції відділу.


3.12. Приймає участь у розробленні методичних рекомендацій, які регулюють питання здійснення контрольно-перевірочних заходів, реалізації матеріалів документальних перевірок.


3.13. Здійснює аналіз роботи митниці з питань, що належать до компетенції відділу, формування та подання в установлені строки до Держмитслужби України відповідної звітності.


3.14. Здійснює ведення номенклатури справ відділу та забезпечення збереження документації відділу.
 
« Функції відділу оперативних чергових   Функції відділу митних платежів »