Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Функції структурних підрозділів митниці >


>


Функції відділу митних платежів

Функції відділу митних платежів

Печать E-mail
(0 голосов)
12.11.2012 р.

Функції відділу митних платежів


1. Відділ, згідно з покладеними на нього завданнями, виконує регулятивну, контрольну, організаційну, координаційну та аналітичну функції.


2. За дорученням Держмитслужби Відділ бере участь у розробці проектів актів і в реалізації заходів, що готуються підрозділами Держмитслужби.


3. Відповідно до завдань, передбачених цим Положенням, на Відділ покладено такі функції:


3.1. Здійснення обліку сум коштів передоплати (доплати), які надходять на відповідні рахунки митниці, за податковими векселями та простими векселями, умовно-нарахованих митних платежів, надміру сплачених митних платежів, податкових зобов'язань та податкових боргів платників податків і їх погашення.


3.2. Здійснення аналізу стану справляння митних платежів та заходів щодо їх своєчасної сплати, у тому числі складання податкових повідомлень при виявленні порушень правильності їх нарахування.


3.3. Надсилання до податкових органів за місцем реєстрації платників податків подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу через несплату платниками податків у встановлені строки узгоджених сум податкових зобов'язань.


3.4. Здійснення перевірки правильності визначення країни походження товарів, прийняття рішень про визначення країни походження товару, здійснення перевірки сертифікатів про походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною, та в режимі найбільшого сприяння.


3.5. Здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України.


3.6. Розгляд, за запитами структурних підрозділів митниці, складних питань при визначенні країни походження товарів, митної вартості товарів, класифікації товарів за УКТЗЕД, а також при застосуванні податкових пільг.


3.7. Контроль за правильністю класифікації товарів та визначення декларантом їх митної вартості (бази оподаткування) з метою стягнення передбачених законодавством митних платежів під час проведення процедур митного контролю та митного оформлення шляхом моніторингу електронних копій ВМД.


3.8. Координація діяльності та проведення перевірок ПМО митниці з питань справляння митних платежів, визначення країни походження, контролю за правильністю визначення митної вартості та класифікації товарів.


3.9. Контроль за правильністю визначення митної вартості та/або класифікації товарів відповідно до УКТЗЕД після закінчення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, у тому числі у випадках їх проведення із застосування гарантійних зобов’язань або тимчасової декларації.


3.10. Здійснення звірення сум митних платежів, які підлягали перерахуванню та фактично перераховані до держбюджету.


3.11. Проведення за станом на 1 січня щорічної інвентаризації залишків коштів передоплати за кожним платником податків та здійснення контролю за строком перебування коштів суб'єктів ЗЕД на відповідному рахунку митниці.


3.12. Аналіз динаміки світових цін та оцінка їх впливу на формування рівнів митної вартості товарів. Доведення такої інформації структурним підрозділам митного органу для використання під час здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів.


3.13. Збір, обробка, аналіз та узагальнення цінової інформації та інших джерел інформації (про тарифи на перевезення товарів відповідними видами транспорту, витрати на страхування цих товарів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, про технології виготовлення товарів з метою розрахунку орієнтовного співвідношення вартості сировини (складових тощо) до вартості товару) та забезпечення її доведення структурним підрозділам з метою використання такої інформації під час здійснення контролю правильністю визначення митної вартості товарів.


3.14. Прийняття у випадках, визначених законодавством, рішень про коригування заявленої митної вартості.


3.15. Взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами й організаціями, підприємствами та громадянами з питань, що належать до компетенції Відділу.


3.16. Участь у розробленні методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів, які регулюють питання адміністрування митних платежів, визначення країни походження, митної вартості та класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.


3.17. Розгляд скарг, заяв та інших звернень юридичних осіб та громадян.


3.18. Здійснення аналізу роботи митниці з питань, що належать до компетенції Відділу, формування та подання в установлені терміни до Держмитслужби відповідної звітності.


3.19. Ведення номенклатури справ Відділу та забезпечення збереження документації Відділу.


3.20. Інформування в установленому порядку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про видані нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Відділу.


3.21. Участь, за дорученням керівництва митниці, у засіданнях експертних груп, конференціях, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції Відділу.


3.22. Забезпечення захисту державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю.


 
« Основні функції відділу митного аудиту Луганської митниці   Основні функції господарсько-експлуатаційного відділу Луганської митниці »