Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Функції структурних підрозділів митниці >


>


Функції відділу кадрової роботи Луганської митниці

Функції відділу кадрової роботи Луганської митниці

Печать E-mail
(0 голосов)
12.11.2012 р.

Функції відділу кадрової роботи Луганської митниці

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи .

2. Підготовка проектів наказів митниці з основної діяльності та узгодження проектів наказів митниці, підготовлених іншими підрозділами.

3. Здійснення організаційних заходів для забезпечення своєчасного щорічного подання посадовими особами митниці відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, у тому числі за кордоном (декларування доходів).

4. Здійснення організаційного забезпечення роботи Ради по роботі з кадрами митниці.

5. Погодження структури та штатного розпису митниці .

6. Здійснення організаційних заходів для забезпечення своєчасної підготовки пропозицій щодо присвоєння спеціальних звань працівникам митниці.

7. Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних з числа працівників митниці.

8. Підготовка разом з керівниками структурних підрозділів графіки щорічних і додаткових відпусток працівників, здійснення контролю за їх виконанням.

9. Обчислення стажу роботи та визначення страхового стажу для виплати допомоги по соціальному страхуванню і внесення записів про тимчасову непрацездатність до відповідних облікових документів. Перевірка правильності оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників.

10. Ведення обліку кадрів, трудових книжок, службових посвідчень, особистих митних забезпечень. Здійснення формування особових справ працівників, забезпечення їх зберігання.

11. Розгляд звернень громадян, пропозицій, заяв, скарг працівників, надання роз’яснень, ведення прийому громадян в межах компетенції підрозділу.

12. Підготовка, реєстрація та зберігання до передання в архів наказів з кадрових питань та про надання відпусток.

13. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, участь у формуванні обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників.

14. Здійснення контролю в митниці разом з іншими структурними підрозділами за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи, державної служби.

15. Здійснення документального оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

16. Здійснення організаційних заходів для проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у митниці.

17. Контроль добору і розстановки кадрів в митниці.

18. Прийом від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

 
« Основні функції господарсько-експлуатаційного відділу Луганської митниці   Основні функції структурних підрозділів Луганської митниці та перелік послуг з митної справи, що надаються митницею громадянам, суб’єктам ЗЕД »