Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Опитування

Який сервіс Ви хотіли б найбільше бачити на сайті Луганської митниці?

Авторизація

Корисні посилання

Сайт Прес-служби ДМСУ
 

При ввезенні громадянами автомобілів особистого користування на митну територію України звільняються від оподаткування митними платежами:

(0 голосов)
02.10.2012 р.

 

Митниця інформує

 

При ввезенні громадянами автомобілів особистого користування

на митну територію України

звільняються від оподаткування митними платежами:

 

- транспортні засоби, які ввозяться громадянами з метою переселення на постійне місце проживання в Україну впродовж шести місяців з дня видачі документу, який підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні і за умови документального підтвердження того, що до дня видачі цього документу громадянин мешкав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років, а також

 

а) транспортні засоби особистого користування, які класифікуються в одній з товарної позиції 8702, 8703, 8704(загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документальний підтвердження того, що до дня видача документ, який підтверджує право на постійний проживання в Україні і громадянин є власник (або (чи співвласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засіб знаходився за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного попереднього місця проживання громадянина не менше одного року, за умови, що цей транспортний засіб підлягає реєстрації в цій країні;

 

б) транспортні засоби, які класифікуються в товарній позиції 8716 згідно УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, які класифікуються в одній з товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно УКТ ЗЕД.

 

У разі пропуску транспортних засобів в результаті аварії, дії обставин непереборної сили, хвороби, або з інших поважних причин, що підтверджується відповідними документами, встановленого пунктом б) терміну ввезення транспортних засобів на митну територію України із звільненням від оподаткування митними платежами цей строк може бути продовжений відповідним митним органом, але не більше як до двох років з дня видачі документу, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні;

 

- транспортні засоби, що входять до складу спад щини за законом, відкрито ї за межами України  на користь резидента (у тому числі у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією 8702, 8703, 8704   (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно УКТ ЗЕД), у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Це підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких встановлена Верховною Радою України ;

 

- транспортні засоби, отримані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України(у тому числі не більше одного товару за товарними позиціями 8702, 8703, 8704(загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно УКТ ЗЕД), за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни. Це підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких встановлена Верховною Радою України ;

 

- транспортні засоби особистого користування, які були попередньо вивезені громадянами-резидентами за межі митної території України і зворотньо ввозяться на митну територію України, за наявності відповідного підтвердження факту попереднього вивезення таких т транспортних засобів;

 

- транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, а також пальне, що міститься в звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником;

 

- транспортні засоби, які класифікуються в одній з товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією), що ввозяться працівниками дипломатичної служби, які знаходилися за кордоном в довгострокових відрядженнях або проходили дипломатичну службу терміном не менше одного року і повертаються в Україну, за умови, що:

 

а) працівник дипломатичної служби є власником цих транспортних засобів;

б) транспортні засоби були придбані працівником дипломатичної служби в межах терміну відрядження або проходження дипломатичної служби, яка підтверджується відповідним наказом Міністерства закордонних справ України;

в) сукупна вартість транспортних засобів не перевищує 50 відсотків від суми, яка виплачується працівникові дипломатичної служби у зв'язку з перебуванням в довгостроковому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном і підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Транспортні засоби за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711, 8716 згідно УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв'язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до Кодексу, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах строком до двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими транспортними засобами і можуть бути відчужені або передані у володіння, користування або розпорядження іншій особі (крім членів сімей таких громадян), упродовж дв ох р оків з дня ввезенная на митну територію України лише після сплати особами, які ввезли їх в Україну, усіх митних платежів за ставками, що діють на день п одання митної декларації.

 

Документи на право постійного використання (з правом відчуження) транспортних засобів видаються громадянам, власникам таких транспортних засобів, після постійного проживання на території України терміном більше двох років з дня митного оформлення цих транспортних засобів.

 

Додатково повідомляємо, що згідно УКТ ЗЕД спрощено можна розділити транспортні засоби:

8701 - тягачі;

8702 - автобуси більше 10 місць;

8703 - легкові автомобілі до 10 місць;

8704 - вантажні автомобілі;

8711 - мотоцикли;

8716 – причепи.

 

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЦЕДУРИ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(0 голосов)
02.10.2012 р.

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ

про результати процедури запиту цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування  Луганська митниця.

1.2. Ідентифікаційний код:за ЄДРПОУ  21797244

1.3. Місцезнаходження  м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а,  91047

1.4. Головний   розпорядник   коштів   (повне   найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  Міністерство фінансів України,    00013480

2. Джерело фінансування закупівлі   кошти Державного бюджету України.

3.  Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі   ДК 016-97  вугілля кам’яне   10.10.1

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг: 71,4 тн

 

3 .3. Місце поставки товарів чи надання послуг :

1. Луганська обл. м. Червонопартизанськ  митний пост «Червонопартизанськ», відстань від м. .Луганськ – 254 км., кількість поставки 12,0 т.;

2. Луганська обл. м. Свердловськ, с. Довжанське, митний пост «Довжанський», відстань від м. Луганськ – 111 км., кількість поставки 12,0т.;

3. Луганська обл., Станічно-Луганський р-н, с. Красна Талівка, митний пост „Красна Талівка”, відстань від м. Луганськ 76 км., кількість поставки 12,0т.;

4. Луганська обл., Троїцький р-н, с. Дьоміно-Олександрівка, митний пост  «Дьоміно-Олександрівка», відстань від м. Луганськ 254 км.кількість поставки 11,8т.;

5.  Луганська обл., Новопсковський  р-н, с. Танюшівка, митний пост «Танюшівка», відстань від м. Луганськ 175 км., кількість поставки 11,8т.;

6. Луганська обл., Новопсковський  р-н, с. Новобіла, митний пост «Новобіла», відстань від м. Луганськ – 183 км.,кількість поставки 11,8т.

3.4. Строк поставки товарів чи надання послуг: жовтень-листопад 2012 р.

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www . tender . me . gov . ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про процедуру запиту цінових пропозицій - office @ customs . lg . ua .

4.3. Дата оприлюднення та номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель 27.08.2012р.    №272279   ВДЗ № 103(705).

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель - 17.09.2012 № 288186 ВДЗ № 111(713).

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: 11.09.2012 р.

5.2. Дата укладання договору про закупівлю:  24.09.2012 р.

5.3. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:-

5.3.1. Дата прийняття рішення -.

5.3.2. Причини -.

6. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 88536 грн. 00 коп.  (вісімдесят вісім тисяч п’ятсот тридцять шість  грн. 00 коп. )

7. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1240,00 грн. за 1 тн.

8. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:

8.1. Найменування: Приватне підприємство «Домус».

8.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:  код 32736910, ІПН 327369112085 .

8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрація (для фізичної особи):  94517, Луганська обл., м.  Красний Луч, мкр-н 2, буд.13/33.

8.4. Номер телефону, телефаксу (0642)  3-85-18, 2-95-65.

  

Голова комітету з конкурсних торгів

Луганської митниці                                                                                       О.М.Ганжин

 

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

(0 голосов)
02.10.2012 р.

 

ЗВІТ  

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

4   від  01.10.201 2 р.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування   Луганська митниця .

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   21797244

1.3. Місцезнаходження    м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, 91047

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- Семенова І.Г., заступник начальника господарсько-експлуатаційного відділу,

м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, каб. 419, телефон (0642) 500-322;

- Стеценко О.А.., головний інспектор господарсько-експлуатаційного відділу, м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, каб.419, телефон (0642)-500-322.

Електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

1.5. Головний   розпорядник   коштів    Міністерство фінансів України,    00013480

2. Джерело фінансування закупівлі:   кошти Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування:   ДК 016-97  “вугілля кам’яне”10.10.1

  3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: 71,4 тн.

3.3. Місце поставки товарів,  надання послуг :

1. Луганська обл. м. Червонопартизанськ  митний пост «Червонопартизанськ», відстань від м. .Луганськ – 254 км., кількість поставки 12,0 т.;

2. Луганська обл. м. Свердловськ, с. Довжанське, митний пост «Довжанський», відстань від м. Луганськ – 111 км., кількість поставки 12,0т.;

3. Луганська обл., Станічно-Луганський р-н, с. Красна Талівка, митний пост „Красна Талівка”, відстань від м. Луганськ 76 км., кількість поставки 12,0т.;

4. Луганська обл., Троїцький р-н, с. Дьоміно-Олександрівка, митний пост  «Дьоміно-Олександрівка», відстань від м. Луганськ 254 км.кількість поставки 11,8т.;

5.  Луганська обл., Новопсковський  р-н, с. Танюшівка, митний пост «Танюшівка», відстань від м. Луганськ 175 км., кількість поставки 11,8т.;

6. Луганська обл., Новопсковський  р-н, с. Новобіла, митний пост «Новобіла», відстань від м. Луганськ – 183 км.,кількість поставки 11,8т.

3.4. Строк поставки товарів, надання послуг: жовтень-листопад 2012 р.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій www . tender . me . gov . ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі наявності)    - office @ customs . lg . ua .

4.3. Дата оприлюднення та номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

27.08.2012 р.    № 272279   ВДЗ № 103(705).

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

17.09.2012 р. № 288186  ВДЗ № 111(713).

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 01 .10.2012 р. № 294374  ВДЗ № 115(717).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі   4 (чотири)

6.2. Найменування /прізвище, ім’я, по-батькові.

- ПП “ДОМУС”;

- ТОВ «Біла Скеля»;

- ТОВ «Торговий Дім «Вугілля України»»;

- ФОП Волощенко Володимир Миколайович.                                               

5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

- 32736910;

- 33685768;

- 36409712:

- 2745714454.

5.4. Місцезнаходження 

- 94517, Луганська обл. м. Красний Луч, мкр-н 2,б.12/33;

-94503, Луганська обл. м. Красний Луч, вул. Леваневського,4/2 ;

- 91055, м. Луганськ,вул. Карла Маркса б.7/1.   

- 91016, м. Луганськ, вул..16 Лінія,буд.38, кв.97.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час)

 до 11 .09. 2012 р.  10 год. 00 хв. за київським часом

6.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час)

 11 .09.2012 р. об 12 год. 00 хв. за київським часом.

6.3.. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:  4 (чотири).

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстава відхилення.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

- ПП “ДОМУС” – 1240,00 грн за 1 тн.;

- ТОВ «Біла Скеля» - 1600,00 грн. за 1 тн.;

- ТОВ «Торговий Дім «Вугілля України»» 1264,36 грн. за 1 тн.;

- ФОП Волощенко Володимир Миколайович 1641,20 грн. за 1 тн.                                               

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ): 1240грн.00 коп. (одна тисяча двісті сорок грн. 00 коп.).

6.7. Дата акцепту пропозиції: 11.09.2012 р.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по  батькові: Приватне підприємство “ДОМУС”.

7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: - 32736910;

7.3. Місцезнаходцення, телефон, телефакс : 94517, Луганська обл. м. Красний Луч, мкр-н 2,б.12/33. Тел. (06432) 3-85-18, 2-95-65

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 24.09.2012 р., 88536 грн.00 коп.

Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення   -.

9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1240 грн. 00 коп.

 

10. Дата і підстави прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю: -.

11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: -.

11.1. Дата прийняття рішення:-.

11.2. Підстави.

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі-Закон), із зазначенням відповідних підстав: -.

12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини статтею 17 Закону: -.

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -.

13. Інша інформація.

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету з конкурсних торгів – Ганжин О.М. , заступник начальника митниці;

Скриник Г.О. – начальник ВФБО та З – головний бухгалтер;

Гр ачов Т.Р. – начальник ГЕВ;

Семенова І.Г. – заступник начальника ГЕВ;

Хрипко І.В. –  начальник відділу правового забезпечення;

Владимиров Д.С. заступник начальника ВФБО та З;

Пороло В.О. – начальник відділу митних інформаційних технологій;

Козачок С.І. начальник сектору митних інформаційних технологій;

Шепіль В.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення;

Семенова І.Г. т.в.о.  секретар я комітету з конкурсних торгів – заступник начальника ГЕВ .

 

Голова комітету з конкурсних торгів -

                                                                         заступник начальника митниці                                                                                      О.М.Ганжин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

(0 голосов)
02.10.2012 р.

 

 

ЗВІТ  

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

4   від  01.10.201 2 р.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування   Луганська митниця .

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   21797244

1.3. Місцезнаходження    м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, 91047

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- Семенова І.Г., заступник начальника господарсько-експлуатаційного відділу,

м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, каб. 419, телефон (0642) 500-322;

- Стеценко О.А.., головний інспектор господарсько-експлуатаційного відділу, м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, каб.419, телефон (0642)-500-322.

Електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

1.5. Головний   розпорядник   коштів    Міністерство фінансів України,    00013480

2. Джерело фінансування закупівлі:   кошти Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування:   ДК 016-97  “вугілля кам’яне”10.10.1

  3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: 71,4 тн.

3.3. Місце поставки товарів,  надання послуг :

1. Луганська обл. м. Червонопартизанськ  митний пост «Червонопартизанськ», відстань від м. .Луганськ – 254 км., кількість поставки 12,0 т.;

2. Луганська обл. м. Свердловськ, с. Довжанське, митний пост «Довжанський», відстань від м. Луганськ – 111 км., кількість поставки 12,0т.;

3. Луганська обл., Станічно-Луганський р-н, с. Красна Талівка, митний пост „Красна Талівка”, відстань від м. Луганськ 76 км., кількість поставки 12,0т.;

4. Луганська обл., Троїцький р-н, с. Дьоміно-Олександрівка, митний пост  «Дьоміно-Олександрівка», відстань від м. Луганськ 254 км.кількість поставки 11,8т.;

5.  Луганська обл., Новопсковський  р-н, с. Танюшівка, митний пост «Танюшівка», відстань від м. Луганськ 175 км., кількість поставки 11,8т.;

6. Луганська обл., Новопсковський  р-н, с. Новобіла, митний пост «Новобіла», відстань від м. Луганськ – 183 км.,кількість поставки 11,8т.

3.4. Строк поставки товарів, надання послуг: жовтень-листопад 2012 р.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій www . tender . me . gov . ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі наявності)    - office @ customs . lg . ua .

4.3. Дата оприлюднення та номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

27.08.2012 р.    № 272279   ВДЗ № 103(705).

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

17.09.2012 р. № 288186  ВДЗ № 111(713).

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 01 .10.2012 р. № 294374  ВДЗ № 115(717).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі   4 (чотири)

6.2. Найменування /прізвище, ім’я, по-батькові.

- ПП “ДОМУС”;

- ТОВ «Біла Скеля»;

- ТОВ «Торговий Дім «Вугілля України»»;

- ФОП Волощенко Володимир Миколайович.                                               

5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

- 32736910;

- 33685768;

- 36409712:

- 2745714454.

5.4. Місцезнаходження 

- 94517, Луганська обл. м. Красний Луч, мкр-н 2,б.12/33;

-94503, Луганська обл. м. Красний Луч, вул. Леваневського,4/2 ;

- 91055, м. Луганськ,вул. Карла Маркса б.7/1.   

- 91016, м. Луганськ, вул..16 Лінія,буд.38, кв.97.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час)

 до 11 .09. 2012 р.  10 год. 00 хв. за київським часом

6.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час)

 11 .09.2012 р. об 12 год. 00 хв. за київським часом.

6.3.. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:  4 (чотири).

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстава відхилення.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

- ПП “ДОМУС” – 1240,00 грн за 1 тн.;

- ТОВ «Біла Скеля» - 1600,00 грн. за 1 тн.;

- ТОВ «Торговий Дім «Вугілля України»» 1264,36 грн. за 1 тн.;

- ФОП Волощенко Володимир Миколайович 1641,20 грн. за 1 тн.                                               

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ): 1240грн.00 коп. (одна тисяча двісті сорок грн. 00 коп.).

6.7. Дата акцепту пропозиції: 11.09.2012 р.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по  батькові: Приватне підприємство “ДОМУС”.

7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: - 32736910;

7.3. Місцезнаходцення, телефон, телефакс : 94517, Луганська обл. м. Красний Луч, мкр-н 2,б.12/33. Тел. (06432) 3-85-18, 2-95-65

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 24.09.2012 р., 88536 грн.00 коп.

Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення   -.

9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1240 грн. 00 коп.

 

10. Дата і підстави прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю: -.

11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: -.

11.1. Дата прийняття рішення:-.

11.2. Підстави.

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі-Закон), із зазначенням відповідних підстав: -.

12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини статтею 17 Закону: -.

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -.

13. Інша інформація.

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету з конкурсних торгів – Ганжин О.М. , заступник начальника митниці;

Скриник Г.О. – начальник ВФБО та З – головний бухгалтер;

Гр ачов Т.Р. – начальник ГЕВ;

Семенова І.Г. – заступник начальника ГЕВ;

Хрипко І.В. –  начальник відділу правового забезпечення;

Владимиров Д.С. заступник начальника ВФБО та З;

Пороло В.О. – начальник відділу митних інформаційних технологій;

Козачок С.І. начальник сектору митних інформаційних технологій;

Шепіль В.В. – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення;

Семенова І.Г. т.в.о.  секретар я комітету з конкурсних торгів – заступник начальника ГЕВ .

 

Голова комітету з конкурсних торгів –

заступник начальника митниці                                                              О.М.Ганжин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінових пропозицій, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника

(0 голосов)
02.10.2012 р.

 

  ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінових пропозицій, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

1.      Замовник:

1.1. Найменування   Луганська митниця

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   21797244

1.3. Місцезнаходження   м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, 91047

2.      Предмет закупівлі  2.1. Найменування предмета закупівлі    ДК 016-97   вугілля кам’яне 10.10.1

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: 71,4 тн

 

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

1.  Луганська обл. м. Червонопартизанськ  митний пост «Червонопартизанськ», відстань від м. .Луганськ – 254 км ., кількість поставки 12,0 т.;

2.  Луганська обл. м. Свердловськ, с. Довжанське, митний пост «Довжанський», відстань від м. Луганськ – 111 км ., кількість поставки 12,0т.;

3   Луганська обл., Станічно-Луганський р-н, с. Красна Талівка, митний пост „Красна Талівка”, відстань від м. Луганськ 76 км ., кількість поставки 12,0т.;

4.  Луганська обл., Троїцький р-н, с. Дьоміно-Олександрівка, митний пост  «Дьоміно-Олександрівка», відстань від м. Луганськ 254 км .кількість поставки 11,8т.;

5.  Луганська обл., Новопсковський  р-н, с. Танюшівка, митний пост «Танюшівка», відстань від м. Луганськ 175 км ., кількість поставки 11,8т.;

6.   Луганська обл., Новопсковський  р-н, с. Новобіла, митний пост «Новобіла», відстань від м. Луганськ – 183 км .,кількість поставки 11,8т.

 

3 . Процедура закупівлі: запит цінових пропозицій

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель   27.08.2012р.    № 272279   ВДЗ № 103(705)

5.  Учасник-переможець:

5.1. Найменування: Приватне підприємство «Домус».

5.2.  Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:  код 32736910, ІПН 327369112085

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживанняї (для фізичної особи), телефон, телефакс)    94517, Луганська обл., м.  Красний Луч, м-н 2, буд.13,кв. 33

тел.  (06432)  3-85-18, 2-95-65.

 6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів ( цінової пропозиції , пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):  1240 грн. 00 коп.  (одна тисяча двісті сорок грн. 00 коп. )

7.  Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів  11.09.2012 р.

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 24.09.2012 р.  

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів –

заступник начальника Луганської митниці                                            О.М.Ганжин   

 

 

 

Список телефонних номерів Луганської митниці

(0 голосов)
01.10.2012 р.

Список телефонних номерів Луганської митниці

Митні пости :    91047  м. Луганськ,   вул. Оборонна, 34а             

 

 

митний пост "Луганськ-центральний":

  91047, м . Луганськ, вул. Гастелло, буд.38, вантажний митний комплекс ТОВ   “Компанія   “Транспеле”

Код 0642

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

Факс, модем

1.          

Н ачальник м/п «Луганськ-центральний»

Центнарук Олександр Андрійович

59-95-43

59-95-72

0 676424145

 

2.          

Заступник начальника м/п «Луганськ-центральний»

Надєін Сергі й Анатолійович

 

 

3.          

м/п «Луганськ-Центральний»

 

59-95-38

59-95-20

 

4.          

Сектор по контролю за визначенням країни походження товарів відділу митних платежів

Щеглова Світлана Сергіївна

59-95-61

 

5.          

Сектор по контролю за правильністю визначення митної вартості товарів відділу митних платежів

Савченкова Тетяна Василівна

59-95-6 1

 

6.          

Сектор по контролю за класифікацією та кодуванням товарів відділу митних платежів

Карпак Андрій Миколайович

59-95- 44

 

7.          

 

 

59-95-63

 

 

сектор митного оформлення № 2 митного поста «Луганськ-центральний» :

91021, м . Луганськ, вул. Тімірязєва, буд. 1є, філія УДЦТС “Ліски” на Донецькій залізниці

Код 0642

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

Факс, модем

1.

Начальник сектору митного оформлення № 2

 

93-51-32

Факс

 

 

митний пост "Алчевськ":  94201, Луганська область, м. Алчевськ, просп. Карла Маркса, буд. 9, ПАТ   “Алчевський металургійний комбінат”

Код 064 42

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Кісельов Ігор Володимирович

58-47-97

4-56-48

непрацездатний

факс

2.          

Заст упник начальника м/п

Черкаськ ий Олександр Михайлович

 

 

 

3.          

Приймальня

 

58-47-97

2-67-34

7-36-60

 

факс

4.          

Сектор СК і А

 

7 -42-45

 

 

5.          

Сектор митного оформлення  

 

7 -31-90

 

 

6.          

Сектор митних платежів

 

2-41-79

 

модем

 

митний пост   "Красна Талівка":    93621, Луганська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Красна Талівка – Волошине”

Код 0642

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Болотін Сергій Миколайович

58-11-48

4180055

факс

2.          

Заст упник начальника м/п

Турманов Вадим Вікторович

 

 

 

 

 

 

 

 

митний пост "Довжанський":   94865, Луганська область, Свердловський район, смт. Довжанський, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Должанський – Новошахтинськ”

Код 064 34

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Н ачальник м / п

Ємельянов Владислав Олександрович

58-05-74

 

факс

2.          

Заст упник начальника м / п

А садча Наталі я Василівн а

 

 

 

 

 

митний пост "Червонопартизанськ":  94830, Луганська область, Свердловський район, м. Червонопартизанськ, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Червонопартизанськ – Гуково”

Код 064 34

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Андрончик Геннадій Миколайович

7-26-51

0676422112

 

 

2.

Заст упник начальника м/п

 

 

 

 

 

митний пост “Свердловськ”:  94800, Луганська область, місто Свердловськ, вул. Інтернаціональна, буд. 8, ТОВ   “Керуюча компанія“Ремо”

Код 064 34

 

№ з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Захарова Людмила Миколаівна

2-31-93

 

 

 

 

митний пост "Червона Могила":   94830, Луганська область, Свердловський район, м. Червонопартизанськ, вул. Залізнична, буд. 75б, залізнична станція Красна Могила, Дебальцівська дистанція цивільних споруд та водопостачання Донецької залізниці, міжнародний пункт пропуску для залізничного сполучення “Червона Могила – Гуково”

Код 064 34

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Карташов Олександр Іванович

7-24-06

50-10-92

 

факс

2.          

Заст упник начальника м/п

Вишневський Олександр Віталійович

 

 

 

 

 

митний пост "Ізваріне":   94443, Луганська область, Краснодонський район, с. Ізварине, вул. 8 Марта, буд. 13а, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Ізварине – Донецьк”

Код 064 35

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Н ачальник м/п

Башинський Сергій Федорович

58 - 46 - 91

2-61-70

2-61-00

419005 0

факс

2.          

Заст упник начальника м/п

Фокша Юрій Олексійович

 

 

 

 

 

митний пост "Красний Луч":  94520, Луганська область, м. Красний Луч, вул. Луганське шосе, буд. 1, ТОВ   “Реммехзавод”

   Код 064 32

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Баранов Ігор Володимирович

50-13-85

2 - 73 - 85

0 676424144

 

факс

 

 

 

 

 

м итний пост "Старобільськ":    92700, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Рози Люксембург, буд. 76

Код 06461

 

№ з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Н ачальник м/п

Розінкін Євген Робертовича

2-14-40

 

 

2.          

Заст упник начальника м/п

Лобас Олександр Володимирович

2-14-40

 

 

3.          

Сектор митного оформлення

 

2-14-40

 

 

4.          

Служба митної варти

 

2-24-84

 

 

5.          

Служба СБК та ПМП

 

2-2 9 -9 3

 

 

6.          

Склад конфіскату

 

2-33-30

 

 

7.          

ГЕВ

 

2-33-30

 

 

8.          

Чергова служба

 

2-33-30

 

факс

 

 

м итний пост "Сєвєродонецьк":   93403, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 2, кор п . 155-А , П АТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”

 Код 06452

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Черкасов Сергій Олексійович

6-93-57

6-93-59

0 676424026

 

 

2.          

Заступник начальника м/п

Ковтун Костянтин Михайлович

 

 

 

3.          

Сектор митного оформлення № 2 "Рубіжне"

(93011, вул. Менделеева, 63)

Назаренко Олександр Миколайович

(06453)

7-30-50

0 676424200

 

факс

модем

 

 

м итний пост "Лисичанськ":   93120, Луганська область, м.   Лисичанськ, вул. Карла Маркса, буд. 151, Лисичанський міський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України

Код 06451

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Радченко Андрій Володимирович

7-13-71

0 676424024

 

факс

2.          

Заступник начальника м/п

Одородьк о Володимир Валентинович

 

 

 

 

 

м итний пост "Мілове": 92500, Луганська область, Міловський район, смт. Мілове, вул. Дружби Народів, буд. 185, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Мілове – Чертково”

Код 06465

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв’язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Лєбєдєв Андрі й Володимирович

2-12-16

0675243691

4350055

 

2.

Заступник начальника м/п

Лавренюк Сергій Олександрович

 

 

 

 

 

м итний пост "Просяне": 92400, Луганська область, Марківський район, с. Просяне, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Просяне – Бугайовка”

Код 06464

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Маматюк Юрій Валерійович

9-46-92

0675243686

4380055

 

2.

Заступник начальника м/п

Дворніков Юрій Юрійович

 

 

 

 

 

 

м итний пост "Новобіла": 92310, Луганська область, Новопсковський район, с. Новобіла, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Новобіла – Новобіла”          

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

з в язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Рябокон Микола Вікторович

0675243690

4390050

 

2.

Заступник начальника м/п

Шморгун Сергій Анатолійович

 

 

 

 

СМО м/ п "Дьоміно-Олександрівка" (пункт пропуску "Лантратівка"): 92100, Луганська обл., смт. Троїцьке, вул. Вокзальна, буд. 3, Луганська дистанція цивільних споруд та водопостачання Донецької залізниці, міжнародний пункт пропуску для залізничного сполучення “Лантратівка – роз‘їзд Вистріл”

Код 06456

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник сектору

Гапочка Володимир Володимирович

2-41-36

0675243688

4360050

 

 

м итний пост "Дьоміно-Олександрівка": 92110, Луганська область, Троїцький район, с. Дьоміно-Олександрівка, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Дьоміно-Олександрівка – Валуйки”         

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Залеп а Віктор Васильович

0675243689

4340050

 

2.

Заступник начальника м/п

Круподеря Олександр Сергійович

 

 

 

 

м итний пост "Танюшівка": 92312, Луганська область, Новопсковський район, с. Танюшівка, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Танюшівка – Ровеньки”          

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Коновалов Сергій Миколайович

0675243687

 

 

2.

Заступник начальника м/п

Калиновський Володимир Олексійович

 

 

 

 

 

 

  Список телефонних номерів Луганської митниці

Митні пости :    91047  м. Луганськ,   вул. Оборонна, 34а             

 

 

митний пост "Луганськ-центральний":

  91047, м . Луганськ, вул. Гастелло, буд.38, вантажний митний комплекс ТОВ   “Компанія   “Транспеле”

Код 0642

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

Факс, модем

1.          

Н ачальник м/п «Луганськ-центральний»

Центнарук Олександр Андрійович

59-95-43

59-95-72

0 676424145

 

2.          

Заступник начальника м/п «Луганськ-центральний»

Надєін Сергі й Анатолійович

 

 

3.          

м/п «Луганськ-Центральний»

 

59-95-38

59-95-20

 

4.          

Сектор по контролю за визначенням країни походження товарів відділу митних платежів

Щеглова Світлана Сергіївна

59-95-61

 

5.          

Сектор по контролю за правильністю визначення митної вартості товарів відділу митних платежів

Савченкова Тетяна Василівна

59-95-6 1

 

6.          

Сектор по контролю за класифікацією та кодуванням товарів відділу митних платежів

Карпак Андрій Миколайович

59-95- 44

 

7.          

 

 

59-95-63

 

 

сектор митного оформлення № 2 митного поста «Луганськ-центральний» :

91021, м . Луганськ, вул. Тімірязєва, буд. 1є, філія УДЦТС “Ліски” на Донецькій залізниці

Код 0642

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

Факс, модем

1.

Начальник сектору митного оформлення № 2

 

93-51-32

Факс

 

 

митний пост "Алчевськ":  94201, Луганська область, м. Алчевськ, просп. Карла Маркса, буд. 9, ПАТ   “Алчевський металургійний комбінат”

Код 064 42

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Кісельов Ігор Володимирович

58-47-97

4-56-48

непрацездатний

факс

2.          

Заст упник начальника м/п

Черкаськ ий Олександр Михайлович

 

 

 

3.          

Приймальня

 

58-47-97

2-67-34

7-36-60

 

факс

4.          

Сектор СК і А

 

7 -42-45

 

 

5.          

Сектор митного оформлення  

 

7 -31-90

 

 

6.          

Сектор митних платежів

 

2-41-79

 

модем

 

митний пост   "Красна Талівка":    93621, Луганська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Красна Талівка – Волошине”

Код 0642

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Болотін Сергій Миколайович

58-11-48

4180055

факс

2.          

Заст упник начальника м/п

Турманов Вадим Вікторович

 

 

 

 

 

 

 

 

митний пост "Довжанський":   94865, Луганська область, Свердловський район, смт. Довжанський, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Должанський – Новошахтинськ”

Код 064 34

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Н ачальник м / п

Ємельянов Владислав Олександрович

58-05-74

 

факс

2.          

Заст упник начальника м / п

А садча Наталі я Василівн а

 

 

 

 

 

митний пост "Червонопартизанськ":  94830, Луганська область, Свердловський район, м. Червонопартизанськ, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Червонопартизанськ – Гуково”

Код 064 34

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Андрончик Геннадій Миколайович

7-26-51

0676422112

 

 

2.

Заст упник начальника м/п

 

 

 

 

 

митний пост “Свердловськ”:  94800, Луганська область, місто Свердловськ, вул. Інтернаціональна, буд. 8, ТОВ   “Керуюча компанія“Ремо”

Код 064 34

 

№ з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Захарова Людмила Миколаівна

2-31-93

 

 

 

 

митний пост "Червона Могила":   94830, Луганська область, Свердловський район, м. Червонопартизанськ, вул. Залізнична, буд. 75б, залізнична станція Красна Могила, Дебальцівська дистанція цивільних споруд та водопостачання Донецької залізниці, міжнародний пункт пропуску для залізничного сполучення “Червона Могила – Гуково”

Код 064 34

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Карташов Олександр Іванович

7-24-06

50-10-92

 

факс

2.          

Заст упник начальника м/п

Вишневський Олександр Віталійович

 

 

 

 

 

митний пост "Ізваріне":   94443, Луганська область, Краснодонський район, с. Ізварине, вул. 8 Марта, буд. 13а, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Ізварине – Донецьк”

Код 064 35

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Н ачальник м/п

Башинський Сергій Федорович

58 - 46 - 91

2-61-70

2-61-00

419005 0

факс

2.          

Заст упник начальника м/п

Фокша Юрій Олексійович

 

 

 

 

 

митний пост "Красний Луч":  94520, Луганська область, м. Красний Луч, вул. Луганське шосе, буд. 1, ТОВ   “Реммехзавод”

   Код 064 32

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Баранов Ігор Володимирович

50-13-85

2 - 73 - 85

0 676424144

 

факс

 

 

 

 

 

м итний пост "Старобільськ":    92700, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Рози Люксембург, буд. 76

Код 06461

 

№ з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Н ачальник м/п

Розінкін Євген Робертовича

2-14-40

 

 

2.          

Заст упник начальника м/п

Лобас Олександр Володимирович

2-14-40

 

 

3.          

Сектор митного оформлення

 

2-14-40

 

 

4.          

Служба митної варти

 

2-24-84

 

 

5.          

Служба СБК та ПМП

 

2-2 9 -9 3

 

 

6.          

Склад конфіскату

 

2-33-30

 

 

7.          

ГЕВ

 

2-33-30

 

 

8.          

Чергова служба

 

2-33-30

 

факс

 

 

м итний пост "Сєвєродонецьк":   93403, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 2, кор п . 155-А , П АТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”

 Код 06452

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Черкасов Сергій Олексійович

6-93-57

6-93-59

0 676424026

 

 

2.          

Заступник начальника м/п

Ковтун Костянтин Михайлович

 

 

 

3.          

Сектор митного оформлення № 2 "Рубіжне"

(93011, вул. Менделеева, 63)

Назаренко Олександр Миколайович

(06453)

7-30-50

0 676424200

 

факс

модем

 

 

м итний пост "Лисичанськ":   93120, Луганська область, м.   Лисичанськ, вул. Карла Маркса, буд. 151, Лисичанський міський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України

Код 06451

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.          

Начальник м/п

Радченко Андрій Володимирович

7-13-71

0 676424024

 

факс

2.          

Заступник начальника м/п

Одородьк о Володимир Валентинович

 

 

 

 

 

м итний пост "Мілове": 92500, Луганська область, Міловський район, смт. Мілове, вул. Дружби Народів, буд. 185, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Мілове – Чертково”

Код 06465

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв’язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Лєбєдєв Андрі й Володимирович

2-12-16

0675243691

4350055

 

2.

Заступник начальника м/п

Лавренюк Сергій Олександрович

 

 

 

 

 

м итний пост "Просяне": 92400, Луганська область, Марківський район, с. Просяне, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Просяне – Бугайовка”

Код 06464

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Маматюк Юрій Валерійович

9-46-92

0675243686

4380055

 

2.

Заступник начальника м/п

Дворніков Юрій Юрійович

 

 

 

 

 

 

м итний пост "Новобіла": 92310, Луганська область, Новопсковський район, с. Новобіла, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Новобіла – Новобіла”          

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

з в язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Рябокон Микола Вікторович

0675243690

4390050

 

2.

Заступник начальника м/п

Шморгун Сергій Анатолійович

 

 

 

 

СМО м/ п "Дьоміно-Олександрівка" (пункт пропуску "Лантратівка"): 92100, Луганська обл., смт. Троїцьке, вул. Вокзальна, буд. 3, Луганська дистанція цивільних споруд та водопостачання Донецької залізниці, міжнародний пункт пропуску для залізничного сполучення “Лантратівка – роз‘їзд Вистріл”

Код 06456

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник сектору

Гапочка Володимир Володимирович

2-41-36

0675243688

4360050

 

 

м итний пост "Дьоміно-Олександрівка": 92110, Луганська область, Троїцький район, с. Дьоміно-Олександрівка, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Дьоміно-Олександрівка – Валуйки”         

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Залеп а Віктор Васильович

0675243689

4340050

 

2.

Заступник начальника м/п

Круподеря Олександр Сергійович

 

 

 

 

м итний пост "Танюшівка": 92312, Луганська область, Новопсковський район, с. Танюшівка, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення   “Танюшівка – Ровеньки”          

 

з/п

Підрозділ

П.І.Б.

Телефон

C упутн.

зв язок

Факс, модем

1.

Начальник м/п

Коновалов Сергій Миколайович

0675243687

 

 

2.

Заступник начальника м/п

Калиновський Володимир Олексійович

 

 

 

 

 

 

 

 
<< [Первая] < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > [Последняя] >>
Результаты 8 - 14 из 825

Курс валют НБУ

Курс долара США Курс Євро Курс російського рубля Курс швейцарського франку

Прес-служба ДМСУ